Integrale tarieven 2015: specialisten willen ondernemen

Uit een peiling van de Orde van Medisch Specialisten blijkt dat bijna negen van de tien vrijgevestigde medisch specialisten in 2015 vanuit een gemeenschappelijk medisch specialistisch bedrijf zorg willen gaan leveren aan het ziekenhuis. Daarmee kiezen de vrijgevestigde artsen in overgrote meerderheid voor continuering van hun huidige fiscale status als ondernemer.

De herpositionering van de medisch specialisten is nodig vanwege de invoering van integrale tarieven in 2015. Waar vrijgevestigde artsen -samen goed voor ruim de helft van de circa dertien duizend medisch specialisten- nu nog los van het ziekenhuis afspraken maken met de verzekeraars over hun honorarium, maakt dit vanaf 2015 onderdeel uit van het ziekenhuisbudget. Daarmee komen ook de fiscale ondernemersvoordelen in het gedrang. Een mogelijk antwoord op de nieuwe situatie is het ondernemerschap verruilen voor een loondienstverband binnen het ziekenhuis.

Blijkens de peiling van de OMS voelt vrijwel geen enkele van de huidige vrijgevestigde specialisten voor loondienst. Een andere mogelijkheid is aandeelhouderschap van artsen. Omdat de huidige wetgeving veel beperkingen verbindt aan aandeelhouderschap in de zorg, is ook het zogeheten participatiemodel voor veel medisch specialisten geen aantrekkelijk alternatief. Blijft over het ‘medisch specialistisch bedrijf’ (MSB). De artsen zijn samen eigenaar van een dergelijk MSB, dat medische diensten aan het ziekenhuis verkoopt.

Critici vrezen dat de  komst van het MSB de bestuurbaarheid van de ziekenhuizen in gevaar brengt. In het samenwerkingsmodel is het ziekenhuis volledig afhankelijk van het MSB, terwijl de belangen van ziekenhuis en MSB niet altijd gelijk hoeven te lopen. De OMS en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vinden de kritiek voorbarig en weinig vruchtbaar. 

Gepubliceerd op:   6 mei 2014 764 x bekeken