Inzet Diagned bij nieuwe regels in Brussel

Achter de schermen vinden in Brussel de eerste besprekingen op ambtelijk niveau plaats over de voorstellen van de Europese Commissie voor een nieuwe IVD Verordening. Diagned staat hierover in nauw contact met de Nederlandse ambtenaren, die aan deze besprekingen deelnemen.

 

De werkgroep Wet- en regelgeving, bestaande uit vertegenwoordigers van Vital Scientific, Roche, Siemens, Philips, Abbott en Sebia Benelux, zal standpunten gaan formuleren die vervolgens zullen worden ingebracht bij VWS.

Om de delegatie van het ministerie van VWS een goed beeld te geven wat in vitro diagnostica nu eigenlijk zijn en wat er allemaal bij kom kijken om deze te ontwikkelen en op verantwoorde manier op de markt te zetten vindt binnenkort ook een bedrijfsbezoek plaats. Bij deze gelegenheid zullen producten worden gedemonstreerd en zal het bestuur een aantal standpunten van Diagned nader toelichten. Ook zal een laboratorium worden bezocht.

 

Gepubliceerd op:  12 februari 2013 1114 x bekeken