IVD Verordening – Nederlandse vertaling

In juni 2016 is een akkoord bereikt over de nieuwe IVD Verordening. Op dit moment wordt de Engelse tekst nog op - onder meer juridische - inconsistenties gecheckt. Er zijn inmiddels conceptvertalingen verschenen in alle talen van de EU, waaronder in het Nederlands.
De Nederlandse versie vindt u hier. De eerder toegestuurde informatie met de Engelse tekst vindt u hier.

Wij wijzen erop dat de inhoud weliswaar niet meer zal wijzigen, maar de juridische check kan op onderdelen nog tot kleine wijzigingen leiden. U kunt met deze Nederlandse vertaling wel alvast een goed beeld krijgen wat u te wachten staat.
Gepubliceerd op:   7 oktober 2016 960 x bekeken