Kennisvraag Hulpmiddelenzorg

Nivel heeft de Kennisvraag Hulpmiddelenzorg uitgebracht. Dit is een onderzoek naar informatie, knelpunten, eigen betalingen en de keuze van een zorgverzekering bij gebruikers van hulpmiddelen, waaronder hulpmiddelen voor diabetes.
Hulpmiddelen worden vooral verstrekt binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar er zijn ook hulpmiddelen die niet vergoed worden en die gebruikers dus zelf moeten betalen. Er zijn signalen dat het aanvragen van hulpmiddelen en de hoogte van de eigen betalingen voor hulpmiddelen problematisch is voor een deel van de hulpmiddelgebruikers, maar hiervan is geen landelijk representatief beeld. Ook is niet precies bekend hoe hoog de (cumulatieve) eigen betalingen voor hulpmiddelen zijn. Het hebben van hulpmiddelen zou bovendien een belemmering kunnen zijn bij het overstappen van zorgverzekeraar, omdat dat van invloed kan zijn op de vergoeding van (een bepaald merk) hulpmiddelen. Het is echter niet bekend wat de rol is van het hebben van hulpmiddelen bij de keuze van een zorgverzekering.
 
In de kennisvraag is in kaart gebracht waar hulpmiddelgebruikers informatie zoeken over het aanvragen en de vergoeding van hulpmiddelen, welke knelpunten zij ervaren bij de aanvraag en vergoeding van hulpmiddelen, de (cumulatieve) eigen betalingen die zij hebben voor hulpmiddelen en de rol die hulpmiddelen spelen bij de keuze van een zorgverzekering. Daartoe is informatie verzameld binnen twee panels van het Nivel: het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) en het Consumentenpanel Gezondheidszorg.
 
De resultaten van deze verkenning bieden aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, gericht op specifieke groepen hulpmiddelgebruikers. Voor de integrale versie van het rapport: klik hier.

 

Gepubliceerd op:  29 november 2018 468 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Bij zorgkosten telt vooral de eigen portemonnee

Veel zorggebruikers willen weten hoe duur de zorg is, maar vooral om te kijken of ze zelf moeten bijbetalen. De collectieve betaalbaarheid speelt een veel kleinere rol bij de afweging of de betreffende zorg wel nodig is. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nivel, gepubliceerd in het tijdschrift Economische Statistische Berichten Gezondheidszorg.

31 maart 20151049 x bekeken