KNMG: Waarborg goede informatie en keuzevrijheid bij NIPT-test

Er is veel te doen over de NIPT-test. Minister Schippers wil de niet-invasieve prenatale test beschikbaar stellen aan alle zwangere vrouwen. De Tweede Kamer moet daarover besluiten. De boodschap van de artsenorganisatie KNMG is genuanceerd: geef neutrale informatie over de test en bied ruimte en respect voor de keuze van de vrouw.
Begin maart gaf de minister in een brief aan de Tweede Kamer aan de NIPT als eerste test te willen toestaan, als blijkt dat de Gezondheidsraad geen grote bezwaren heeft. Net als KNMG hecht minister daarbij veel waarde aan goede informatie aan de zwangere vrouw en ruimte en respect voor haar keuze. Het als eerste test aanbieden van deze vorm van prenatale screening leidt in sommige kringen tot weerstand. Tegenstanders van de NIPT stellen dat bredere invoering zou kunnen leiden tot een lagere drempel om voor screening te kiezen. Ook zou er sociale druk kunnen ontstaan om de test te accepteren en bij een ongunstige uitslag voor abortus te kiezen. Tegelijk kent de NIPT belangrijke voordelen en blijkt uit onderzoek van ZonMW dat de meeste zwangere vrouwen en professionals de NIPT als eerste screeningstest willen.
 
De KNMG benadrukt dat prenatale screening en diagnostiek niet bedoeld is om te voorkomen dat er kinderen worden geboren met een aangeboren afwijking. Het doel van de test is het informeren van zwangere vrouwen over de aan- of afwezigheid van (een risico op) aangeboren, familiaire en/of erfelijke aandoeningen. Op basis van deze informatie kunnen zij een afgewogen keuze maken over voortzetting van de zwangerschap. Als de vrouw besluit de zwangerschap voort te zetten, kan zij zich voorbereiden op de geboorte van een kind met afwijkingen. Ook voor medische zorg rondom de geboorte kan kennis over aangeboren aandoeningen bij het ongeboren kind van belang zijn. Zo hoeven bijvoorbeeld moeder en/of  kind niet aan belastende diagnostiek te worden blootgesteld.
 
De KNMG vindt het essentieel dat zorgverleners zwangere vrouwen in het proces van afweging zorgvuldig begeleiden en ondersteunen. Vrouwen moeten voor de screening goed weten wat de aard van de aandoeningen is waarop getest wordt, zodat zij niet door de uitslag worden overvallen. Ook moeten betrokken zorgverleners waarborgen dat vrouwen in vrijheid een keuze maken  voor of tegen prenataal onderzoek. Verder moeten zorgverleners en samenleving zowel de keus van de vrouw om een zwangerschap af te breken, als de keus om die uit te dragen, respecteren. Voor een vrije keuze is bovendien noodzakelijk dat de medische zorg voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap gegarandeerd is.

 

Gepubliceerd op:  23 maart 2016 909 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zorg over invoering test op Down-syndroom

Tientallen bekende Nederlanders hebben medio maart een open brief in de Volkskrant hun zorg uitgesproken over de introductie van de NIPT-test in Nederland. Met deze test kunnen zwangere vrouwen nagaan of hun kind lijdt aan het syndroom van Down. Minister Schippers (VWS) en een meerderheid in de Tweede Kamer willen de test in Nederland toelaten voor alle zwangeren. Nu is die alleen beschikbaar voor vrouwen met een verhoogd risico op een kind met down.

23 maart 2016869 x bekeken

Schippers wil NIPT invoeren

Minister Schippers is van plan voor de zomer de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in te voeren als eerste test om te kijken of er bij een zwangerschap sprake is van een trisomieafwijking zoals het downsyndroom.

4 maart 2016991 x bekeken

NIPT beschikbaar voor alle zwangeren: resultaten eerste jaar

In Nederland wordt de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) sinds 1 april 2017 in onderzoeksverband aangeboden aan alle zwangere vrouwen als alternatief voor de combinatietest. De resultaten laten zien dat als een zwangere kiest voor screening zij vaker kiest voor de NIPT dan voor de combinatietest. Daarbij test de Nederlandse NIPT nauwkeuriger dan op basis van studies werd verwacht.

16 juli 2018409 x bekeken