KPMG Plexus: Nederlandse ziekenhuizen moeten zich meer op complexe zorg gaan richten

Nederlandse ziekenhuizen moeten zich meer op complexe zorg gaan richten. Een deel van de zorg die op dit moment door ziekenhuizen wordt geleverd, is niet ziekenhuisgebonden en kan ook buiten de ziekenhuismuren worden uitgevoerd. Dit staat in een recent rapport van KPMG. Ook voor diagnostiek gaat dit gevolgen hebben.
Vooral chronische en ouderenzorg worden op dit moment vanuit het ziekenhuis geleverd, terwijl deze zorg daar in principe niet meer thuis hoort., Dit soort zorg moet veel dichter bij de burger zelf worden uitgevoerd, zoals huisarts of wijkteam, waardoor de zorg ook veel toegankelijker wordt. Dit betekent dat de ziekenhuizen zullen zich moeten gaan herschikken en zich in toenemende mate op complexe zorg moeten gaan richten.
 
Met de studie ‘Integrale zorg: naar nieuwe coalities in de zorg’ heeft KPMG Plexus de mogelijkheden verkend die er zijn om goede zorg te blijven bieden binnen de kaders die als gevolg van het hoofdlijnenakkoord van het kabinet zijn ontstaan.
 
Dit betekent volgens KPMG een volledige herschikking van de zorg in Nederland. Hiermee wordt de zorg in Nederland toekomstbestendiger en toegankelijker. Bovendien betekent deze beweging dat de beperking van de groei van de uitgaven in de ziekenhuizen, zoals deze door het kabinet is vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord zorg, kan worden gerealiseerd.
 
Diagnostiek
 
De verschuiving van de aandacht van ziekenhuizen naar huisartsen en wijkteams betekent echter wel dat de ziekenhuizen intensiever met de eerste lijn moeten gaan samenwerken, bijvoorbeeld als het gaat om diagnostiek. Daarnaast zal de huisartsenzorg in Nederland moeten worden versterkt met goede diagnostische faciliteiten, betere informatievoorziening en een sterkere organisatie van de huisartsenpraktijken.
 
Volgens KPMG kan zo’n 10% van de zorg die nu nog in de ziekenhuizen geleverd wordt in de toekomst door huisartsen en wijkteams worden geleverd. Ervaringen in het buitenland tonen immers aan dat investeringen in de eerste lijn en nauwere samenwerking tussen eerste lijn en ziekenhuizen ook leidt tot minder acute opnames en ligdagen en daarmee tot een betere kwaliteit en lagere kosten. Met name chronische en ouderenzorg worden nu nog vaak geleverd vanuit het ziekenhuis, terwijl dat helemaal niet nodig is.
 
Uit onderzoek van KPMG Plexus blijkt dat de meeste chronische en ouderenzorg die door het ziekenhuis geleverd wordt niet ziekenhuisgebonden is en in het algemeen buiten de ziekenhuismuren kan worden uitgevoerd. Voor deze groep patiënten ligt de focus op voorkomen van verergering en het zo goed mogelijk omgaan met de aandoening. Dit gebeurt vooral door de patiënt zelf in de eigen thuissituatie met behulp van de mantelzorg. Zorg dicht bij huis is dan cruciaal.”
 
Klik hier voor rapport.
Gepubliceerd op:  10 januari 2014 1354 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Ziekenhuizen krijgen alle coronakosten gecompenseerd

De zorgverzekeraars en ziekenhuizen (NVZ, NFU) hebben een akkoord bereikt over de compensatie van het omzetverlies en de extra kosten die ziekenhuizen dit jaar maken door de coronacrisis. Ziekenhuizen krijgen alle gecontracteerde omzet voor 2020 vergoed. Daarbij worden de meer- en minderkosten verrekend. Als een ziekenhuis in de rode cijfers komt door de coronakosten, mag het de zorgverzekeraars vragen om extra financiële steun.

17 juli 2020188 x bekeken

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 20201551 x bekeken

ING: Zorgsector groeit sterk door

Volgens ING groeit de zorgsector in 2020 sneller dan de gehele economie. Met name de ouderenzorg groeit sterk. De geneeskundige zorg groeit door landelijke afspraken over volumeplafonds gematigd.

21 januari 2020794 x bekeken