Kritische Kamervragen over HIV zelftests

Op 8 april jl. hebben Bouwmeester en Wolbert (beiden lid van de Tweede Kamer voor de PvdA) aan de Minister van VWS vragen gesteld over HIV zelftests. Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van het rapport “SOA-testen, zelf doen of laten (doen)”?. De vragenstellers zijn met name kritisch over de vrije verkrijgbaarheid van tests terwijl niet duidelijk is voor leken welke zelftests betrouwbaar zijn en welke niet.

De Kamervragen gaan onder meer in op de toename van het aantal zelftests en de conclusies uit het onderzoek dat het momenteel voor mensen onvoldoende duidelijk is welke zelftests betrouwbaar zijn en welke niet. Het is een bedreiging voor de volksgezondheid wanneer tests met een hoge kans op een false-negative uitslag vrij beschikbaar zijn, zo concluderen zij en zij vragen de minister om onder meer een standpunt over de stelling dat het een bedreiging voor overdiagnose en overbehandeling is wanneer tests met een hoge kans op een false-positive uitslag op de markt komen? Ze vragen de minister dan ook om de kwaliteitsnormen van zelftests aan te scherpen, onderzoek te doen naar de mogelijkheden en beperkingen van dit soort tests, en te bezien of de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich voldoende bezig houdt met kwaliteit van zelftests. Klik hier voor de integrale tekst. 

Gepubliceerd op:  16 april 2014 950 x bekeken