Kwaliteitsinstituut houdt toetsingskader tegen licht

Het Kwaliteitsinstituut wil van de veldpartijen in de zorgsector weten of het beoogde toetsingskader voor kwaliteitsstandaarden voldoende praktisch is.

Het Kwaliteitsinstituut publiceerde vorig jaar een voorlopige versie van het toetsingskader. Sindsdien hebben partijen in de zorg het toetsingskader in de praktijk getest, onder andere op bruikbaarheid. Aan de hand hiervan heeft het Kwaliteitsinstituut nu ter consultatie een nieuwe versie uitgebracht.

Naar eigen zeggen heeft het Kwaliteitsinstituut heeft het toetsingskader “teruggebracht tot de kern: het aantal criteria is gereduceerd tot wat strikt noodzakelijk is om te kunnen toetsen of de voorgelegde kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten van goede kwaliteit zijn”. Het Kwaliteitsinstituut wil niettemin opnieuw de mening van velpartijen horen. De partijen kunnen tot en met 19 juli input geven. Daarnaast houdt het Kwaliteitsinstituut op 4 juli een Kwaliteitsforum. Ook is het Kwaliteitsinstituut een LinkedIn-groep gestart.

Het toetsingskader is bedoeld om kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten te beoordelen. In het toetsingskader staan de criteria waaraan goede kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten moeten voldoen. Als ze voldoen, komen ze in een openbaar register. Dit register maakt zichtbaar wat zorgaanbieders, patiënten, cliënten en zorgverzekeraars samen hebben afgesproken over wat goede zorg is.

Gepubliceerd op:  28 juni 2013 868 x bekeken