Lagere zorgpremie in 2013 door positieve resultaten verzekeraars

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft haar jaarlijkse marktscan van de zorgverzekeringsmarkt gepubliceerd. De gemiddelde zorgpremie daalde licht in 2013. Dit komt door de positieve resultaten van zorgverzekeraars, die zij onder andere behalen door een scherpe inkoop van zorg. Zonder de inspanning van verzekeraars had iedere verzekerde dit jaar 117 euro meer moeten betalen aan de zorg.
De gemiddelde zorgpremie daalde van 1226 euro in 2012 naar 1213 euro in 2013. Deze daling met per saldo 13 euro werd mogelijk door de positieve resultaten van zorgverzekeraars, onder andere door het scherper inkopen van zorg. Dit leverde een besparing van in totaal 117 euro op. De pakketmaatregelen van de overheid en de jaarlijkse stijging van het zorggebruik verhoogden de premie weer met 104 euro. De grootste voordelen haalden verzekeraars dankzij het preferentiebeleid voor geneesmiddelen. Hiermee dwingen zorgverzekeraars af dat apotheken goedkopere medicijnen met dezelfde werkzame stof aanbieden aan hun patiënten. Dit preferentiebeleid heeft tot nu toe al 750 miljoen euro bespaard.
 
Onder andere door de scherpe zorginkoop hebben de zorgverzekeraars dit jaar naar verwachting opnieuw meevallende resultaten. Dit geeft hen de mogelijkheid om nog meer onderscheid te maken tussen de polissen voor 2014. Zorgverzekeraars kunnen de opbrengsten bijvoorbeeld gebruiken om de zorgpremies verder te verlagen of voor dezelfde premie als vorig jaar een zorgpakket samen te stellen met meer keuze uit gecontracteerde zorgaanbieders.
 
Om te zorgen dat verzekerden de zorgpolissen goed kunnen vergelijken, moeten zorgverzekeraars op tijd informatie geven over de inhoud van het zorgpakket, met welke zorgaanbieders zij een contract hebben gesloten en welke vergoeding zij geven voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Lees hier NZa Marktscan en beleidsbrief Zorgverzekeringsmarkt 2013 
Lees hier Onderzoeksrapport Overstapgedrag en risicoselectie op de zorgverzekeringsmarkt-augsutus 2013
Lees hier Onderzoeksrapport Hoe kan de NZa risicoselectie meten iBMG-april 2013
Lees hier Onderzoeksrapport Belemmeringen voor subgroepen van verzekerden om over te stappen naar andere zorgverzekering-juni 2013
 
Gepubliceerd op:  20 augustus 2013 962 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 201961 x bekeken

NZa Monitor hulpmiddelenzorg

De NZa heeft de Monitor hulpmiddelenzorg uitgebracht. Het doel van deze monitor is om meer inzicht te bieden in de hulpmiddelensector en de signalen die de NZa de afgelopen jaren over deze sector heeft ontvangen te inventariseren op risico’s liggen voor de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid.

8 mei 2019485 x bekeken