Langere overleving door HCC-screening bij cirrose

Screening op hepatocellulair carcinoom (HCC) bij mensen met cirrose vergroot de overlevingskansen. In een meta-analyse wordt screenen door middel van echografie, al dan niet in combinatie met alfafoetoproteïne, vergeleken met niet screenen.

Deze studie van Amit Singal e.a. is gepubliceerd in PLOS Medicine. De resultaten laten zien dat naast het eerder ontdekken van HCC, screenen ervoor zorgt dat als HCC wordt vastgesteld, de patiënt vaker in aanmerking komt voor curatieve behandeling, dan wanneer HCC bij toeval wordt ontdekt. De belangrijkste conclusie van Singal e.a. is dat screenen leidt tot een langere levensverwachting. De 3-jaarsoverleving van cirrosepatiënten met HCC is 50,8 % in de screeningsgroep tegenover 27,9 in de controlegroep.

In zes van de 47 studies is gecorrigeerd voor de hoeveelheid tijd dat de diagnose eerder wordt gesteld bij screening ten opzichte van een diagnose per toeval of bij symptomen. Correctie voor deze zogenaamde lead-time-bias is van belang, omdat een langere overlevingsduur door vroege diagnosestelling nog niet hoeft te betekenen dat deze in absolute zin verandert. Maar ook na correctie voor de lead-time-bias bleef een significant verschil in de 3-jaarsoverleving bestaan: 39,7 versus 29,1 %.

In de Nederlandse richtlijn uit 2013 staat dat screenen tot vroege opsporing leidt, maar dat er nog geen direct bewijs is dat het tot een daling van de mortaliteit leidt. Het advies is wel om cirrosepatiënten om het halfjaar te screenen.

Gepubliceerd op:  16 april 2014 826 x bekeken