Ledenbijeenkomst 21 juni: dus zo denkt de zorgverzekeraar!

Een druk bezochte bijeenkomst was het, de algemene ledenvergadering op vrijdag 21 juni en er was ook veel te bespreken.

Vanuit de vereniging presenteerde leden van de werkgroepen kwaliteit en regelgeving, moleculaire diagnostiek, POCT, diabetes en pompen hun activiteiten van de afgelopen maanden en plannen voor de toekomst. Esther de Rooij (Roche Diagnostics) werd benoemd als lid van het bestuur, de jaarrekening 2012 werd goedgekeurd en er werd stilgestaan bij de ontwikkelingen rond de vergoeding van eerstelijns diagnostiek en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. 

Veel aandacht was er vooral natuurlijk ook voor de presentatie van Harry Nienhuis, die ons op onderhoudende en scherpe wijze meenam in de belevingswereld van een zorgverzekeraar, Menzis. 

Het verslag van de vergadering volgt, de presentaties van Harry Nienhuis en van het huishoudelijke deel zijn al te vinden op het ledendeel van de website (onder: Leden / Ledenvergaderingen).

Gepubliceerd op:  28 juni 2013 1206 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 20201509 x bekeken

1,1 miljoen verzekerden overgestapt naar andere zorgverzekeraar

De jaarlijkse mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen ligt weer achter ons. Uit een analyse van Vektis van de voorlopige cijfers van zorgverzekeraars blijkt dat 6,2% van de verzekerden (1,1 miljoen personen) per januari 2020 is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.

21 januari 2020695 x bekeken

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191428 x bekeken