Ledenbijeenkomst 21 juni: dus zo denkt de zorgverzekeraar!

Een druk bezochte bijeenkomst was het, de algemene ledenvergadering op vrijdag 21 juni en er was ook veel te bespreken.

Vanuit de vereniging presenteerde leden van de werkgroepen kwaliteit en regelgeving, moleculaire diagnostiek, POCT, diabetes en pompen hun activiteiten van de afgelopen maanden en plannen voor de toekomst. Esther de Rooij (Roche Diagnostics) werd benoemd als lid van het bestuur, de jaarrekening 2012 werd goedgekeurd en er werd stilgestaan bij de ontwikkelingen rond de vergoeding van eerstelijns diagnostiek en de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. 

Veel aandacht was er vooral natuurlijk ook voor de presentatie van Harry Nienhuis, die ons op onderhoudende en scherpe wijze meenam in de belevingswereld van een zorgverzekeraar, Menzis. 

Het verslag van de vergadering volgt, de presentaties van Harry Nienhuis en van het huishoudelijke deel zijn al te vinden op het ledendeel van de website (onder: Leden / Ledenvergaderingen).

Gepubliceerd op:  28 juni 2013 1069 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 201991 x bekeken

CZ zet in op zorg op maat

CZ wil zorginkoop inrichten op persoonsgerichte zorg. De zorgverzekeraar steunt een initiatief dat is gericht is op verbetering van zorg door het afstemmen van individuele behandelwensen en de biologische kenmerken van een patiënt. Diagnostiek is daar een belangrijk onderdeel van.

10 juli 2019849 x bekeken

Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kwaliteit, prijs en volume van zorg. Een van de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt is dat van eenjarige contracten wordt overgestapt op meerjarige contracten. Deze ontwikkeling heeft zich ook in 2017 en 2018 doorgezet.

29 november 2018357 x bekeken