Maar niet iedereen is daar blij mee: VGZ hekelt nieuw zorgakkoord

Het kabinet is nog niet rond, maar als het aan VGZ ligt mogen de zorgkosten ook in 2018 maar heel beperkt stijgen. De zorgverzekeraar is tegen een sectorakkoord waarin royalere kostengroei mogelijk is dan in de afgelopen jaren, toen ziekenhuizen maar 1% mochten groeien.
VGZ-bestuursvoorzitter Tom Kliphuis zei dinsdag op een congres van vakmedium Zorgvisie te vrezen voor een (hoofdlijnen) akkoord voor 2018 waarbij de harde rem op zorgkostengroei van de afgelopen jaren wordt versoepeld.

Ziekenhuizen, maar ook specialisten en andere zorginstellingen worstelden in de afgelopen jaren met maximale groeipercentages. Ziekenhuizen mochten bijvoorbeeld enkele jaren maar 1% per jaar groeien, terwijl medicijnkosten harder stegen en door vegrijzing en stijgende levensverwachting zorgkosten ook opliepen. Ze worstelden met harde zorgrem. Daarentegen was die harde rem een van de redenen dat zorgkosten in de afgelopen jaren minder hard konden stijgen dan de economische groei.

Dit is een reactie van VGZ op de Agenda voor de Zorg (een document met overeengestemde doelen, plus voorstellen aan de regering) die door 16 zorgpartijen is voorgesteld, en waarin zij onder meer erop wijzen dat er door oplopende economische groei in tegenstelling tot enkele jaren geleden nu weer ruimte is om in de zorg te investeren.

VGZ spreekt de vrees uit dat iedere zorginstelling straks per jaar bijvoorbeeld 2,5% mag groeien, omdat dat de verkeerde prikkel geeft aan zorginstellingen. Het beloont niet de goede instellingen die inzetten op zinnige en zuinige zorg, aldus VGZ.  
Gepubliceerd op:  29 maart 2017 859 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191500 x bekeken

Meerjarige contracten in de zorg: stand van zaken anno 2018

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 onderhandelen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de kwaliteit, prijs en volume van zorg. Een van de ontwikkelingen op de zorginkoopmarkt is dat van eenjarige contracten wordt overgestapt op meerjarige contracten. Deze ontwikkeling heeft zich ook in 2017 en 2018 doorgezet.

29 november 2018555 x bekeken

Vektis publiceert jaarcijfers zorgverzekeraars

Elk jaar publiceert Vektis de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. Deze zijn sinds half juli beschikbaar. Vektis levert informatie over gedeclareerde zorg op het niveau van zorgaanbieder of zorgverzekeraar.

5 september 2018799 x bekeken