Maar wel signaal aan (nieuw) kabinet: zorgkosten gaan andere uitgaven verdringen

Uit de Miljoenennota blijkt dat de collectieve zorguitgaven andere overheidsuitgaven heeft verdrongen. Zonder verder ingrijpen zal de groei van de zorguitgaven de komende jaren veel hoger zijn dan de economische groei. Het blijft daarom van groot belang de factoren van de toename van de zorguitgaven te analyseren en zo mogelijk te begrenzen. Aldus de Afdeling advisering van de Raad van State.
Jaarlijks geeft deze afdeling als onafhankelijk adviseur van de regering haar oordeel over de plannen voor de rijksbegroting van het komende jaar.
 
De economie groeit. De vooruitzichten op korte termijn, met een verwachte economische groei van 3,3% in 2017 en 2,5% in 2018  zijn positief. Voor de zorg wordt een aanzienlijke uitgavenstijging voorzien, met 3,4% per jaar reële groei. Inmiddels is duidelijk dat dit percentage, vooral als gevolg van de intensivering in de verpleeghuiszorg, zal oplopen tot 4,1% reële groei per jaar tussen 2018 en 2021. De zorguitgaven stijgen op de middellange termijn harder dan de economie. Het is de vraag hoeveel ruimte er zal zijn om een dergelijke groei van de collectieve zorguitgaven mogelijk te maken. De stijgende collectieve zorguitgaven kunnen gemakkelijk andere uitgaven verdringen.

Het blijft van groot belang om de exponentiële groei in de zorguitgaven te beheersen. Het aangekondigde onderzoek naar een wettelijke bevoegdheid om de gevolgen van kwaliteitsstandaarden te beoordelen op onder meer budgettaire aanvaardbaarheid, is een poging om te komen tot enige begrenzing van een autonome, moeilijk te beheersen ontwikkeling van zorguitgaven. De Afdeling advisering van de Raad van State stelt de vraag of geen verdergaande en diepere ingrepen nodig zijn in het kader van de algemene kostenontwikkeling in de zorg. Dit vergt het doordenken van de balans tussen publieke en private zorgfinanciering, maar ook van de vraag welke risico’s collectief moeten worden gedragen.
 
Het kabinet schrijft in een reactie dat ze de mening van de Afdeling onderschrijft dat de stijging van de zorguitgaven in het oog springt. Het is aan een volgend kabinet om te beslissen in welke mate zij aanvullende maatregelen neemt om de stijging van de zorguitgaven te beperken.
 
Lees hier de volledige tekst van het advies en de reactie van de minister van Financiën daarop.
Gepubliceerd op:  27 september 2017 363 x bekeken
Gerelateerde artikelen

FiZi: Ziekenhuizen gaan dit jaar omzetplafonds overschrijden

Uit de Financiële Zorgthermometer van FiZi blijkt dat 90 procent van de ziekenhuizen verwacht dit jaar het omzetplafond bij één of meerdere zorgverzekeraars te overschrijden. Meer dan de helft geeft aan zorg te blijven doorleveren ondanks de mogelijk negatieve financiële impact.

6 november 2019764 x bekeken

KPMG: Ziekenhuizen staan op barsten

Mede door personeelstekorten schrijven ziekenhuizen enkel zwarte cijfers door investeringen af te bouwen. Dat stemt tot zorgen, vindt KPMG, ondat drie of vier ziekenhuizen al jaren in de gevarenzone zitten. Dit komt onder meer omdat de ziekenhuisomzet door stijgende zorgvraag in vier jaar met 3% per jaar zal groeien, maar volgens de Hoofdlijnakkoorden met overheid en zorgverzekeraars moet de groei beperkt blijven en zelfs terug naar 0%.

6 november 2019815 x bekeken

BDO Benchmark ziekenhuizen 2019

BDO voert jaarlijks een Financiële Stresstest Ziekenhuizen uit, die zichtbaar moet maken of de instelling externe ontwikkelingen en interne aangelegenheden goed kunnen managen. Hoofdlijnen uit de Benchmark 2019 zijn dat overall het rendement toeneemt, maar kleinere ziekenhuizen achter blijven.

6 november 2019817 x bekeken