Machtspositie zorgverzekeraars verkleind: kostenstijging zorg dreigt

Twee gerechtelijke uitspraken in twee weken tijd hebben de machtspositie van zorgverzekeraars dusdanig verkleind dat een kostenstijging dreigt in de zorg - met name in de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg.
Zorgeconomen waarschuwen dat door vonnissen van de rechtbanken in Leeuwarden en Utrecht de onderhandelingspositie van zorgverzekeraars dusdanig wordt uitgehold, dat zij minder mogelijkheden hebben om zorgaanbieders een maximale omzet op te leggen. Voor zorgverleners wordt het aantrekkelijker geen contract met verzekeraars af te sluiten.
 
Onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders vormen de basis van de financiering ons zorgsysteem. Daarin maken de partijen afspraken over de prijs en de kwaliteit van de zorg, maar bijvoorbeeld ook over het serviceniveau of openingstijden. Zorgverzekeraars sluiten dit soort contracten af, omdat ze overzicht moeten hebben over de zorgkosten en zorgkwaliteit. Gecontracteerde partijen hebben vaak te maken met een maximum bedrag aan zorg dat zij kunnen declareren, daarbinnen worden hun tarieven wel volledig vergoed en zij hebben minder last van administratieve rompslomp dan ongecontracteerde collega's.
 
Op 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het zogenoemde hinderpaalcriterium verduidelijkt. De vergoeding die een zorgverzekeraar moet uitkeren voor niet-gecontracteerde zorg mag op grond van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw) geen feitelijke hinderpaal vormen.
Of sprake is van een feitelijke hinderpaal dient te worden bepaald aan de hand van de omstandigheden van het geval van een individuele patiënt. Indien een zorgaanbieder derhalve bij een beroep op artikel 13 Zvw kan aantonen dat een groep 'niet-modale' patiënten 'afhaakt', gezien de zelf te financieren zorgkosten, kan toch sprake zijn van een schending van artikel 13 Zvw en dient de zorgverzekeraar voor deze groep patiënten een hoger tarief te vergoeden.
 
Zie ook: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:710
 

 

Gepubliceerd op:   4 april 2018 695 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars geven vernieuwing van ziekenhuiszorg extra impuls

Om een extra impuls te geven aan de noodzakelijke vernieuwing van de zorg hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een pakket van maatregelen afgesproken. Naast een financiële injectie om nieuwe initiatieven versneld van de grond te krijgen, bundelen ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun krachten om de stijgende kosten van dure geneesmiddelen te beteugelen, gepast gebruik verder te bevorderen en om knelpunten op IT-gebied aan te pakken.

19 februari 20201710 x bekeken

1,1 miljoen verzekerden overgestapt naar andere zorgverzekeraar

De jaarlijkse mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen ligt weer achter ons. Uit een analyse van Vektis van de voorlopige cijfers van zorgverzekeraars blijkt dat 6,2% van de verzekerden (1,1 miljoen personen) per januari 2020 is overgestapt naar een andere zorgverzekeraar.

21 januari 2020837 x bekeken

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191617 x bekeken