MammaPrint niet in basispakket

Het Zorginstituur heeft besloten de Mammaprint niet op te nemen in het basispakket. De standaard risico-inschatting bij patiënten met vroeg-stadium borstkanker leidt niet aantoonbaar tot gezondheidswinst in vergelijking met de huidige manier waarop bepaald wordt of een patiënt chemotherapie nodig heeft. De uitkomsten van deze genetische test zijn te onzeker om vrouwen met borstkanker gefundeerd van chemotherapie te laten afzien, aldus ZiN.

 

Het Zorginstituut keek daarvoor naar het verschil in 5 jaar overleving zonder uitzaaiingen als voorspeller voor algehele overleving na 10 jaar. Het weglaten van chemotherapie op basis van de MammaPrint leidt mogelijk tot een toename in uitzaaiingen en daarmee sterfte. Hierdoor komt deze test niet voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking. Bij deze beoordeling heeft het Zin zich gebaseerd op de uitkomsten van de internationale MINDACT-studie, die het ‘klinisch nut’ van deze test wilde aantonen. Uit de studie blijkt dat na 5 jaar 94,0% van de MammaPrint-patiënten en 96,5% van de andere patiënten nog in leven waren zonder uitzaaiingen op afstand, een verschil van gemiddeld 2,5%. Omdat er veel onzekerheid over deze gegevens bestaat, kan het in het meest ongunstige geval zelfs gaan om een verschil van 5,3%. Dit is voor het Zorginstituut een zwaarwegend argument bij de beoordeling: het weglaten van chemotherapie op basis van de MammaPrint leidt mogelijk tot een toename in uitzaaiingen en daarmee tot sterfte.
 
Wanneer borstkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt is de kans op genezing groot door goede behandelmogelijkheden, waaronder chemotherapie. Het doel van chemotherapie is het voorkomen van uitgroei van eventueel aanwezige uitzaaiingen die ten tijde van de diagnose niet zichtbaar zijn. De behandeling van borstkanker hangt onder meer af van leeftijd, de grootte van de tumor, het soort borstkanker, de agressiviteit en de hormoongevoeligheid. Op basis van deze factoren bepaalt de behandelaar het risico dat een tumor mogelijk al is uitgezaaid, zonder dat dat zichtbaar is. Als de inschatting van het risico op uitzaaiing hoog is, volgt meestal chemotherapie. Chemotherapie heeft echter nare korte termijn en lange termijn bijwerkingen Het zou dus mooi zijn als van tevoren het risico op uitzaaiingen beter ingeschat kan worden, zodat minder vrouwen de belastende chemotherapie hoeven te ondergaan. De MINDACT-studie toont echter niet aan dat op basis van de MammaPrint chemotherapie veiliger achterwege kan worden gelaten, dan met de nu gebruikte standaardtest Adjuvant! Online (AO!). Ook behandelaren geven in hun recente richtlijn aan dat AO! dé test blijft voor het advies over het al dan niet ondergaan van chemotherapie.

 

 

Gepubliceerd op:   2 oktober 2018 486 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Minister beantwoordt vragen over niet vergoeden Mammaprint

In de vorige Ezine hebben wij reeds melding gemaakt van het standpunt van het Zorginstituut dat de Mammaprint niet behoort tot de stand van wetenschap en praktijk en dus niet voor vergoeding in aanmerking komt. Daarover zijn Kamervragen gesteld, die nu door de minister voor Medische Zorg zijn beantwoord.

1 november 2018322 x bekeken

Nog lang niet alle artsen bieden Mammaprint optie bij borstkanker aan

Alle borstkankerpatiënten zouden een genetische tumortest aangeboden moeten krijgen, maar veel artsen bieden deze optie niet aan. Bij 1 op de 5 vrouwen met borstkanker en schone lymfeklieren in de oksel is na de operatie geen chemotherapie nodig, en daarmee zou veel co-morbiditeit kunnen worden vermeden.

8 oktober 2013962 x bekeken