Marc Thelen nieuwe directeur van SKML

Diagned ontving de officiële aankondiging van de benoeming van Marc Thelen als directeur van de SKML.
Uitdagingen waar de nieuwe directeur zich mee zal bezig houden zijn onder meer: het laten uitrijpen van het nieuwe geüniformeerde scoresysteem MUSE, het introduceren van ResQ, de web-based opvolger van de huidige QBase software, het uitbouwen van de rol van SKML bij rijksscreeningsprogramma’s in navolging van het recente contract voor de externe kwaliteitsbewaking darmkankerscreeningsprogramma en het behalen en bestendigen van accreditatie volgens ISO 17043, de norm voor externe kwaliteitsbewakingsorganisaties. 
Gepubliceerd op:   8 oktober 2013 1506 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Bij agressief B-cel lymfoom screenen op aanwezigheid MYC-breuk

Door middel van de fluorescentie in situ hybridisatie (FISH) techniek zouden mensen met een agressief B-cel lymfoom (een vorm van lymfklierkanker die uitgaat van de B-afweercellen) standaard gescreend moeten worden op de aanwezigheid van DNA-breuken in het MYC-kankergen. Dit helpt bij het stellen van de juiste diagnose en prognose voor reactie op een behandeling.

31 mei 2017487 x bekeken

Actualisatie draaiboek Neonatale Hielprik Screening

Het draaiboek van de hielprikscreening is geactualiseerd. Alfa-thalassemie (HbH ziekte) en bèta-thalassemie (major) zijn toegevoegd aan de aandoeningen waarop wordt gescreend.

23 februari 2017497 x bekeken

Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen

Het Ministerie van VWS heeft het Beleidskader Pre- en Neonatale Screeningen vastgesteld. Dit beleidskader geeft een overzicht van de wettelijke en beleidsmatige kaders voor vijf screeningen die tijdens de zwangerschap en kort na de geboorte preventief worden aangeboden.

22 juni 2016638 x bekeken