Markt voor medische apparatuur groeit fors volgens ING

De Nederlandse markt voor medische apparatuur blijft de komende jaren met zo'n 4 % per jaar groeien. Dat voorspelt het ING Economisch Bureau. In Nederland wordt volgens ING jaarlijks circa 460 miljoen euro aan medische apparatuur uit gegeven.

 Volgens ING is dit weliswaar een substantieel bedrag, maar toch lager dan verwacht. Afgezet tegen de totale collectieve bestedingen voor zorg van 77 miljard euro zijn de uitgaven voor medische apparatuur goed voor 1 % van dit totaal. 

Aan medische verbruiksgoederen wordt met 950 miljoen euro jaarlijks ruim het dubbele uitgegeven, zo constateert ING Economisch Bureau. Ook aan prothesen en implantaten wordt met 578 miljoen euro meer uitgegeven. De jaarlijkse groei van 4 % ligt ruim boven het jaarlijkse groeiplafond van 2,5 % dat ziekenhuizen en verzekeraars hebben afgesproken.

Bijna de helft van de medische apparatuur (47 %) wordt aangeschaft voor therapeutische ingrepen, nog eens 43 % wordt ingezet voor diagnostische doeleinden. Bij de resterende 10 % betreft het IT-apparatuur. ING Economisch Bureau verwacht wel dat dit laatste percentage flink zal stijgen. Internettechnologie wordt steeds bepalender in de zorg. "Als de ontwikkelingen zich in het huidige tempo doorzetten, is internetzorg over 20 jaar net zo gewoon als internetbankieren", merkt ING op. Daarnaast wordt er steeds meer gebruikgemaakt van DNA-technologie, waardoor het nu al mogelijk is een behandeling op de individuele patiënt af te stemmen. In de toekomst zullen hierdoor ook kunstmatig gecreëerde organen en lichaamsdelen worden ingezet bij behandelingen.

Er is daarnaast ook een andere trend gaande. Vanwege de beperkte financiële ruimte, maken ziekenhuizen steeds vaker gebruik van alternatieve financiering. Waar voorheen de reserves van het ziekenhuis werden aangesproken of een lening bij banken werd gesloten, kiest een groeiend aantal ziekenhuizen voor lease-constructies. Inmiddels wordt 15 % van de apparatuur op die manier gefinancierd. ING verwacht dat deze markt met 10 % per jaar groeit tot 165 miljoen euro in 2020. Een andere trend is dat ziekenhuizen steeds vaker langdurige onderhouds- en beheercontracten afsluiten met grote leveranciers als Philips en Siemens. Voor het integrale rapport van ING: klik hier.

 

Gepubliceerd op:  26 februari 2013 993 x bekeken