Media-aandacht voor medische implantaten: kwaliteit en toezicht onder de maat?

Volgens tv-programma Radar en dagblad Trouw blikt uit internationaal onderzoek dat medische implantaten vaak niet veilig zijn. In de afgelopen tien jaar zouden 1,7 miljoen letselgevallen en 83.000 doden te maken hebben met medische hulpmiddelen die als 'veilig' op de markt zijn gebracht. Het onderzoek focust kennelijk op implantaten; IVD’s worden vooralsnog niet genoemd.
Meer dan 250 onderzoeksjournalisten uit 36 landen hebben  onderzoek gedaan naar implantaten, zoals pacemakers, protheses en siliconen borstimplantaten.. Volgens het onderzoek worden de implantaten onvoldoende gecontroleerd, waardoor er ondeugdelijke exemplaren op de markt komen die een groot gevaar kunnen vormen voor de gezondheid van patiënten. Klik hier.

De media besteedden veel aandacht aan dit bericht. De minister van VWS heeft voorafgaand aan de Radar al een groot aantal vragen voer de wetgevig voor medische hulpmiddelen beantwoord (klik hier). IGJ plaatste ook meteen een geruststellend bericht op hun website. Klik hier voor het bericht. 

Nefemed heeft een persbericht uitgebracht. Zie hier het persbericht. 

Diagned volgt uiteraard de actualiteiten en houdt hierover contact met andere koepelorganisaties en met MedTech Europe. 

 

Gepubliceerd op:  29 november 2018 396 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Inspectie voor Gezondheidszorg publiceert toezichtrapport

De IGJ houdt toezicht op naleving van de regels voor gunstbetoon die in de Wet op de medische hulpmiddelen zijn opgenomen. Zij publiceert regelmatig de rapporten die zij in dat kader uitbrengt. Een recent onderzoeksrapport over de QCMR Training course bevestigt dat de IGJ daarbij grondig te werk gaat, en dat het veld zich over het algemeen aan de regels houdt.

23 oktober 2019682 x bekeken

Brexit: de teller loopt door….

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan verstrekkende gevolgen hebben voor bedrijven en instellingen in de zorgsector. Er is nuttige informatie beschikbaar, zowel vanuit de Europese commissie als vanuit Nederland.

25 februari 2019398 x bekeken

Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg verdient meer prioriteit

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt met een factsheet ‘Infectiepreventie in de verpleeghuiszorg’ extra aandacht voor dit belangrijke thema. Infecties met resistente bacteriën vormen een grote bedreiging voor kwetsbare mensen, zoals de bewoners van verpleeghuizen. Daarom is het cruciaal dat verpleeghuizen de juiste maatregelen nemen.

20 november 2018543 x bekeken