MedTech Europe: IVD-markt in cijfers 2019

MedTech Europe publiceert jaarlijks een overzicht van de belangrijkste ‘facts and figures” over de markt van medisch hulpmiddelen en IVDs in de EU. Onlangs is de versie met cijfers over 2018 gepubliceerd.
Het overzicht biedt veel inzicht in de verschillen tussen landen. Op de website van MedTech Europe vindt u ook de Facts and Figures van eerdere jaren, zodat een vergelijking in de tijd ook mogelijk is.
 
Klik hier voor de documenten:

 

Gepubliceerd op:   8 mei 2019 436 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Witboek over de beoordeling van begeleidende diagnostiek in het kader van de IVDR

In het kader van de IVDR worden companion diagnostics geclassificeerd als klasse C (het op één na hoogste risiconiveau) en is er in het kader van de conformiteitsbeoordeling bemoeienis van zowel een aangemelde instantie (Notified Body) als het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dan wel de nationale bevoegde autoriteiten (in Nederland: het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen).

17 juli 2020220 x bekeken

MedTech Europe ledenmail

Op 17 januari is aan alle leden een ledenbrief gestuurd over de reikwijdte van de uitzondering voor bepaalde Scientific Research and Development (SR&D) activiteiten zoals opgenomen in de ‘REACH Regulation’.

21 januari 2020136 x bekeken