Meer bekend over DBC’s in 2017

De inhoud het dbc-pakket voor de medisch specialistische zorg per 2017 is in grote lijnen bekend. De raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit heeft de onderwerpen formeel vastgesteld in de 2e go van de release. Samen met de veldpartijen is goed gekeken naar de noodzaak van de wijzigingen en de impact. Het aantal wijzigingen in het pakket is daarom beperkt.
De grootste wijzigingen voor 2017 zijn onverzekerde zorg, voorwaardelijke toegelaten zorg en de regels voor geneesmiddelen. Sommige zorgproducten bevatten verzekerde én onverzekerde zorg. De NZa introduceert in 2017 voor enkele behandelingen binnen dermatologie, oogheelkunde en plastische chirurgie een aantal losse declaratietitels die het onverzekerde deel van deze behandelingen inzichtelijk moet maken.
 
Een aantal behandelingen is onder voorwaarden toegelaten tot het basispakket. Zorgaanbieders registreren deze behandelingen door middel van zorgactiviteiten. Het dbc-pakket 2017 introduceert zorgprestaties om deze behandelingen beter te beschrijven. Op deze wijze ontstaat er meer inzicht om de kosten van deze zorg te kunnen monitoren en voor de onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
 
De NZa voegt nieuwe zorgprestaties toe voor klinische genetica om de kosten en complexiteit van de onderzoeken beter weer te geven. Daarnaast wordt de halveringsregel die bij kaakchirurgie wordt gehanteerd, afgeschaft.
Meer informatie over de wijzigingen voor 2017 leest u in de circulaire aan de branchepartijen of in het 2e go-document. Het 2e go-document is te downloaden via werkenmetdbcs.nza.nl.
 
De NZa werkt de komende maanden aan de uitwerking van het pakket.
•             31 maart 2016: productstructuur 2017 in concept op werkenmetdbcs.nza.nl
•             Medio mei: de tarieven en regels in concept op werkenmetdbcs.nza.nl
•             1 juli 2016: definitieve release en regels online.’

 

Gepubliceerd op:  23 maart 2016 1618 x bekeken