Meer soa gevonden bij vrouwen en heteroseksuele mannen

Het aantal mensen dat zich voor een soa laat testen bij een Centrum Seksuele Gezondheid is in 2015 licht gedaald met 3%. Het percentage bij wie uiteindelijk een soa wordt aangetroffen, neemt echter toe. Bij ruim 17% van de consulten werd een of meer soa gevonden. In 2014 was dat nog 15,5%. De stijging van het aantal soa komt vooral voor rekening van vrouwen en heteroseksuele mannen. Dit blijkt uit de Thermometer seksuele gezondheid 2015 van het RIVM.
In 2015 zijn er 136.347 soa-consulten geregistreerd. Dat is 3% minder dan in 2014. De afname van het aantal consulten betrof vrouwen en – met name - heteroseksuele mannen (-13%). Bij MSM (mannen die (ook) seks hebben met mannen) is het aantal consulten wederom juist gestegen met 15%. Dat er minder consulten zijn geweest bij vrouwen en heteroseksuele mannen komt onder andere omdat er in 2015 een financieel maximum is ingesteld aan de regeling ‘aanvullende seksuele gezondheidszorg’ (ASG). Hierdoor komen vooral mensen in aanmerking die behoren tot de groepen met een hoog risico, zoals MSM.
 
Bij 17,2% van de consulten werd een of meer soa gevonden. Dat is een stijging ten opzichte van 2014 (15,5%). Bij MSM was het percentage gevonden soa het hoogst (20.9%), maar dit is wel stabiel ten opzichte van andere jaren. Bij vrouwen en heteroseksuele mannen is er een stijgende trend. Dit is mogelijk te verklaren doordat er in 2015 meer mensen zijn getest die tot de groepen behoren met het hoogste risico.
 
De Thermometer seksuele gezondheid geeft een eerste berichtgeving over de belangrijkste cijfers en trends van soa en seksuele gezondheid in Nederland in 2015. De cijfers zijn beschikbaar gesteld door de centra seksuele gezondheid, GGD’en en Stichting HIV Monitoring, Rutgers en de medisch microbiologische laboratoria. In juni 2016 verschijnt het jaarrapport 2015 hiv/soa in Nederland.’

 

Gepubliceerd op:  29 april 2016 895 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Pasgeboren baby’s testen op SMA met hielprik

Staatssecretaris Paul Blokhuis wil dat de ziekte spinale musculaire atrofie (SMA) wordt opgenomen in de hielprikscreening bij pasgeboren baby’s. De staatssecretaris schrijft aan de Tweede Kamer dat hij het RIVM vraagt om de nodige zaken uit te zoeken en voor te bereiden. Najaar 2020 komt er meer duidelijkheid.

6 november 2019303 x bekeken

RIVM: snellere test kan gebruik antibioticum verbeteren

Antibiotica resistentie is een toenemend probleem. De ontwikkeling van snellere microbiologische tests en slimmer inzetten van bestaande antibiotica kunnen verdere resistentie stoppen, blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in oktober 2019 verscheen.

6 november 2019322 x bekeken

RIVM rapport: Invloed van medicijnen op diagnostische tests

Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek gedaan naar de invloed van geneesmiddelen op de uitslag van een diagnostische test. Daaruit blijkt dat kennis hierover niet systematisch wordt gedeeld, nergens centraal beschikbaar is en dus bij veel partijen niet bekend is. Daarnaast zijn laboratoria vaak niet op de hoogte van de medicijnen die een patiënt gebruikt. Daardoor is het niet altijd meteen duidelijk dat een medicijn de oorzaak is van een afwijkende testuitslag.

2 september 2019297 x bekeken