Minder opnames door digoxine

Patiënten met hartfalen en een hoog risico op ziekenhuisopname hebben meer baat bij een behandeling met digoxine dan degenen met een laag risico. Bij de eerste groep verminderde digoxine het aantal ziekenhuisopnames met 42%, bij de tweede groep was dit slechts 3%.
In een post hoc analyse van twee Digitalis Investigator Group (DIG) onderzoeken uit 1997 (sindsdien is de toepassing van digoxine niet meer onderzocht) berekenden de onderzoekers het risico op een ziekenhuisopname met het ‘Tufts Medical Center heart failure (MC-HF) risk model’. Dit model maakt gebruik van onder andere de LVEF, de NYHA-classificatie voor de ernst van hartfalen en de aanwezigheid van diabetes en atriumfibrilleren.

De absolute reductie van het risico op ziekenhuisopname door hartfalen in het kwartiel met het hoogste risico bedroeg 13% (95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 0,47-0,71) in de digoxinegroep ten opzichte van placebo. In het kwartiel met het laagste risico bedroeg de absolute risicoreductie 3% (95% BI 0,66-1,08). Het aantal ziekenhuisopnames voor alle oorzaken was 12 per 100 persoonjaren lager in het kwartiel met het hoogste risico, vergeleken met een toename van 8 per 100 in het kwartiel met het laagste risico. Het risico van overlijden was gelijk in alle kwartielen. Digoxine wordt steeds minder voorgeschreven. Dit onderzoek laat zien dat bij specifieke subgroepen de potentiele winst van digoxine groot kan zijn.

[Am J Med 2018;131:676-83]
Gepubliceerd op:  16 juli 2018 425 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Met biomarkers troponine en albumine betere detectie schade aan hart

Patiënten op de intensive care of patiënten die een hartoperatie hebben ondergaan krijgen soms schade aan hun hart of zelfs een hartaanval. Uit recent promotieonderzoek blijkt dat het mogelijk is om de schade in een vroeg stadium te detecteren en verder schade te voorkomen.

5 december 2019549 x bekeken

Verhoogd gehalte van signaalstof troponine na inspanning voorspelt risico op hartinfarct, beroerte en vroegtijdige sterfte

Tijdens de Nijmeegse vierdaagse is onderzoek gedaan naar de effecten van toename van de signaalstof troponine in het bloed bij inspanning. Men vond dat een verhoogde concentratie van troponine in het bloed na langdurig wandelen geassocieerd is met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. Het onderzoek is recent is gepubliceerd in Circulation.

2 september 20191473 x bekeken

Stresstest niet altijd nodig dankzij troponine-afkappunt

Het is mogelijk patiënten met een coronaire hartziekte in risicoklassen onder te brengen, dankzij de nieuwste assays die veel lagere concentraties van hoogsensitief cardiaal troponine I (hs-cTnI) kunnen meten dan conventionele assays.

20 november 2018427 x bekeken