Minister beantwoordt vragen over eerstelijns diagnostiek

De brief van de minister aan de vaste commissie VWS over eerstelijns diagnostiek van 21 februari jl. heeft tot een groot aantal vragen van de verschillende fracties geleid.

 Deze vragen zijn inmiddels ook door de minister beantwoord en op 29 mei aan de vaste commissie toegestuurd. Een analyse van deze antwoorden volgt op de ledenbijeenkomst van 21 juni. Uiteraard kunt u de stukken voor die tijd zelf vast doornemen: klik hier.

 

Gepubliceerd op:   4 juni 2013 1387 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 2019115 x bekeken

Vrije tarieven voor de eerstelijnsdiagnostiek en invoering facultatieve prestatie per 2020

De NZa heeft een aantal maatregelen genomen die er aan moeten bijdragen dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geboden: dichtbij huis als het kan, alleen in het ziekenhuis als het moet. Daarvoor meer samenwerking tussen zorgprofessionals onderling nodig en zijn de regels voor de medisch-specialistische zorg 2020 zijn hierop aangepast.

8 mei 2019593 x bekeken

Samenwerking in PATH voor verbetering moleculaire predictieve diagnostiek

Mutaties in het DNA van een tumor kunnen voorspellen welke patiënten wel of geen baat zullen hebben bij de behandeling met doelgerichte therapieën. Onderzocht wordt hoe deze moleculaire analyses worden uitgevoerd en gebruikt voor het selecteren van de meest adequate behandeling. Vele partijen werken samen om deze moleculaire predictieve diagnostiek in Nederland te optimaliseren.

9 april 2019359 x bekeken