Minister beantwoordt vragen over eerstelijns diagnostiek

De brief van de minister aan de vaste commissie VWS over eerstelijns diagnostiek van 21 februari jl. heeft tot een groot aantal vragen van de verschillende fracties geleid.

 Deze vragen zijn inmiddels ook door de minister beantwoord en op 29 mei aan de vaste commissie toegestuurd. Een analyse van deze antwoorden volgt op de ledenbijeenkomst van 21 juni. Uiteraard kunt u de stukken voor die tijd zelf vast doornemen: klik hier.

 

Gepubliceerd op:   4 juni 2013 1434 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Unilabs neemt Saltro over

Diagnostiekaanbieder Saltro treedt per 1 januari 2020 toe tot Unilabs, de Europees marktleider in de diagnostiek. Door zich bij Unilabs te voegen wil Saltro anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg in Nederland, zodat zij vernieuwingen in de diagnostiek sneller kunnen gaan doorvoeren. De NZa moet nog groen licht geven voor de overname.

5 december 201935 x bekeken

VGZ zet fors in op bezuinigingen laboratoriumdiagnostiek (en de wereld op zijn kop)

VGZ voert al enige jaren een actief beleid op diagnostiek, inclusief trombosezorg. VGZ heeft dit voorjaar een tender uitgeschreven waarbij zij streeft naar zinnige, integrale digitale diagnostiek die uiteindelijk moet leiden tot een besparing van € 60 miljoen op jaarbasis. Daartoe wordt onder meer ingezet op regionale organisatie met schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en lijnen heen. Met ingang van 2020 contracteert VGZ in 9 regio’s een integrale regievoerende diagnostiekaanbieder.

24 oktober 2019908 x bekeken