Minister beantwoordt vragen over niet vergoeden Mammaprint

In de vorige Ezine hebben wij reeds melding gemaakt van het standpunt van het Zorginstituut dat de Mammaprint niet behoort tot de stand van wetenschap en praktijk en dus niet voor vergoeding in aanmerking komt. Daarover zijn Kamervragen gesteld, die nu door de minister voor Medische Zorg zijn beantwoord.
De minister wijst erop dat het Zorginstituut de wettelijke taak heeft om, indien in de praktijk onduidelijkheid bestaat of bepaalde zorg of een bepaalde diagnostische test effectief is, te onderzoeken of deze zorg of test al dan niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk en als gevolg daarvan wel of niet vergoed kan worden uit het basispakket. De conclusie van een dergelijk onderzoek legt het Zorginstituut vervolgens vast in een eigen standpunt. De minister kan dat standpunt niet overrulen.

Volgens de minister hebben financiële overwegingen geen rol gespeeld, maar is uitsluitend gekeken naar het klinisch nut. Volgens het Zorginstituut had de test geen bewezen meerwaarde (klinisch nut) vergeleken met de standaardtest en dus geen betere basis voor een beslissing om af te zien van chemotherapie.
 
Klik hier voor de antwoorden.
Gepubliceerd op:   1 november 2018 422 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Minister Bruins: start nieuw internationaal samenwerkingsverband geneesmiddelen; medische hulpmiddelen gaan volgen

Eind oktober is het International Horizon Scanning Initiative (IHSI) gestart, waarin Nederland samenwerkt met 8 andere landen om informatie over nieuwe en belangrijke geneesmiddelen in kaart te brengen en met elkaar te delen. Hierdoor weten de landen vroegtijdig waar ze aan toe zijn als het gaat om toekomstige dure geneesmiddelen. Op termijn gaan ook medische hulpmiddelen onderdeel uitmaken van het initiatief.

6 november 2019863 x bekeken

Lyme en tropische infectieziekten

Tijdens het Algemeen Overleg Medische Preventie medio april heeft minister Bruins toezeggingen gedaan over de bestrijding van de ziekte van Lyme en tropische infectieziekten

10 juli 20191000 x bekeken

Minister Bruno Bruins wil meer regie op gepast gebruik van zorg

Welke zorg helpt de patiënt echt en welke zorg voegt eigenlijk niks toe? Hoe onderzoeken we dat het beste? En hoe brengen we de uitkomsten van dat onderzoek in de praktijk? Dat zijn de vragen die prof. dr. Sjoerd Repping samen met medisch specialisten, patiënten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid moet gaan beantwoorden.

25 februari 2019677 x bekeken