Minister Medische Zorg biedt drie rapporten aan de Tweede Kamer aan over medische technologie

Begin oktober heeft de Minister van Medische Zorg drie rapporten aan de Kamer gestuurd op het gebied van medische technologie. Het betreft ‘The future of the medical technology market’ en ‘The role of medical technologies and devices for patient-centred care’ (beide van Ecorys), en de ‘Horizon scan of medical technologies’ van het RIVM. Diagned is in het kader van alle rapporten geinterviewd. De Minister neemt de inhoud van deze rapporten mee bij de beleidsvorming rondom de visie op medische technologie en hulpmiddelen, waarop hij later dit jaar zal terugkomen.
Hieronder hebben wij kort de belangrijkste conclusies van de rapporten voor u samengevat.
 
Samenvatting RIVM ‘Horizonscan van medische technologieën’
 
Innovaties in de zorg kunnen beter aansluiten bij de medische en maatschappelijke behoeften als professionals in de gezondheidszorg, patiënten, zorgverzekeraars, industrie en de overheid eerder samen optrekken bij de ontwikkeling van medische technologie. In de ‘horizonscan’ zijn technologieën beschreven die een grote impact op de samenleving kunnen hebben. Robots om de ouderenzorg te ondersteunen, het 3D-printen van bijvoorbeeld implantaten of modellen van organen waarmee operaties kunnen worden voorbereid en e-Health bieden grote mogelijkheden. Naar verwachting kunnen deze technologieën de organisatie van de zorg en de kosten van de zorg beïnvloeden, zowel positief als negatief. De precieze impact van deze technologieën is volgens het RIVM moeilijk te voorspellen.
Ook andere technologieën hebben mogelijk grote impact. Zo wordt personalised medicine (zorg op maat) gezien als een ontwikkeling die mede mogelijk wordt gemaakt door veelbelovende medische technologieën. Daarnaast zijn er niet-medische technologieën die grote impact kunnen hebben op de gezondheidszorg. Een voorbeeld hiervan is ‘big data’: de techniek maakt het mogelijk om bestanden met verschillende soorten gegevens aan elkaar te koppelen, waardoor bijvoorbeeld nieuwe vormen van diagnostiek kunnen worden ontwikkeld.
 
Samenvatting Ecorys ‘The future of the medical technology market’
 
In het onderzoek zijn vanwege de verwachte invloed op de Medtech en gezondheidszorg markt van de toekomst de volgende thema’s geselecteerd:
 
-        Digitale transformatie: leidt tot hoge verwachtingen binnen de gezondheidszorg, met name met betrekking tot de elektronische patiëntendossiers, cloud-opslag/computing, toegang tot en gebruik van Big Data, Kunstmatige Intelligentie en blockchain. Data hebben een sleutelpositie in de transformatie van de gezondheidszorg, waardoor het mogelijk wordt voor nieuwe partijen, als Alibaba, om toe te treden tot de gezondheidszorgmarkt. De gezondheidszorgmarkt zal profiteren van de toename in kennis die deze innovatieve bedrijven vanuit buiten de gezondheidszorgsector met zich meebrengen. Dit zou kunnen leiden tot een toename van publiek-private partnerschappen. In reactie hierop passen traditionele Medtech bedrijven hun bedrijfsstrategieën aan en proberen verscheidenheid te brengen door zich te ontwikkelen van producenten van kapitaalgoederen naar serviceverleners, inclusief software- en app-ontwikkeling en data-services. 
 
-        Robotisering: verwacht wordt dat het gebruik van Medtech robotica zal toenemen voor sociale robots in de toekomst. Voor chirurgische robots zullen de ontwikkelingen doorgaan, maar baanbrekende kansen in vergelijking met bestaande technologieën worden niet verwacht. De kosteneffectiviteit van deze interventies en hun effecten op de kwaliteit van zorg blijven onduidelijk. De rol van zorgverleners zal waarschijnlijk veranderen omdat MedTech oplossingen, niet alleen robotica, streven naar een hoger efficiëntieniveau, en extra vaardigheden vragen van zorgverleners.
 
-        Gepersonaliseerde zorg: gepersonaliseerde zorg-applicaties omvatten 3D-printen, genoomtechnologieën en smart-apps, evenals digitale sensoren die informatie-uitwisseling rondom behandelingen en bijwerkingen faciliteren. Daarnaast zijn zorg op afstand, het verplaatsen van intramurale zorg naar poliklinieken, eerstelijnsgezondheidszorg en de huiselijke sfeer, vereisten voor de digitale transformering en verweven met de ontwikkeling van digitale technologieën (bv. consumer and medical wearables). Verwachtingen rondom deze trends zouden kunnen worden overschat en toekomstige ontwikkeling is mogelijk vertraagd. Zorg op afstand brengt ook financiële uitdagingen met zich mee, vanwege de kans op onnodige zorg en daarmee stijgende ziektekosten. Echter, nieuwe (digitale) technologieën en medische informatie verschuiven de macht van traditionele gezondheidszorgbetrokkenen naar de patiënten. Dit stimuleert ownership van patiënten en autonomie en beïnvloedt het aanbod op de consumentenmarkt.
 
-        Preventie, predictie en vroegtijdige behandeling, value based healthcare (VBHC): er is een constante verschuiving van behandeling naar preventie, predictie en vroegtijdige behandeling. Nieuwe vergoedingssystemen (bv. risk-sharing) zijn nodig om meer mogelijkheden in deze gebieden te bieden. VBHC is een concept dat steeds meer gebruikt wordt wanneer er gesproken wordt over kostenefficiëntie. Het koppelt de kwaliteit van zorg heel direct aan vergoeding, maar het bewijs rondom gebundelde betalingen is niet overtuigend, en veel voorwaarden moeten worden nagekomen (bv. betalingssysteem, gezondheid informatiesysteem) om deze trend te versnellen. Ondanks dat patiënten/consumenten mogelijk een grotere rol in hun (zelf)behandeling, diagnose en zullen vragen en krijgen, met behulp van zorg op afstand en persoonlijke diagnostische testkits, wordt er een tegenstelling geobserveerd door trends richting VBHC.
 
Voor de integrale tekst van het Ecorys rapport ‘The role of medical technologies and devices for patient-centred care’: klik hier
 

 

Gepubliceerd op:  17 oktober 2018 244 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Generiek kader Hulpmiddelenzorg aangeboden aan ZIN

Op 30 juni jl. heeft de Patiënten Federatie Nederland het Generiek kader Hulpmiddelenzorg aan het Zorginstituut Nederland aangeboden voor opname in het Landelijk Register Kwaliteitstandaarden (LRK).

7 juli 2017458 x bekeken

Zorginstituut stelt module hulpmiddelenzorg diabetes vast

Bovengenoemd uitgangspunt over hulpmiddelenzorg is ook terug te vinden in de module diabetes hulpmiddelen (’consensusdocument kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting’), dat op 8 juni 2017 door het Zorginstituut is vastgesteld. Deze module wordt binnenkort opgenomen in het Kwaliteitsregister.

21 juni 2017728 x bekeken

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 20191553 x bekeken