Minister onderstreept belang GMH en wederkerigheid

Kamerlid van Gerven heeft vragen gesteld aan de Minister van VWS over vermeende betalingen van Medtronic aan artsen. De minister benadrukt dat het aan het veld is om op basis van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen in te grijpen als dat nodig is. IGZ kan in actie komen als er een volksgezondheidsbelang is.

 

De minister gaat niet in op de concrete casus. Zij vindt dat zij niets kan zeggen op de vraag of dit soort praktijken in Nederland voorkomt. Ze benadrukt dat de zelfregulering ervoor moet zorgen dat de contacten die er zijn tussen artsen en bedrijven op een nette manier verlopen. Daarom is er de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) voor de medische hulpmiddelensector en de Code Geneesmiddelenreclame (CGR) voor de Farmaceutische sector. Beide codes kennen een systeem van toezicht en handhaving en zijn daarom geëquipeerd om dit soort zaken te voorkomen dan wel te stoppen. Indien er sprake is van onverantwoorde zorg kan de IGZ ingrijpen. 
Volgens de minister onderstrepen de signalen wel het belang van wederkerigheid van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Wat niet mag worden aangeboden mag immers ook niet worden aangenomen. Het hebben van één set met normen daarvoor zorgt er ook voor dat er geen onduidelijkheid is over welke regels er gelden. 
Ze memoreert dat er momenteel overleg plaats vindt tussen de koepels van de aanbieders van medische hulpmiddelen en de KNMG en de Orde van Medisch Specialisten waarbij wordt gestreefd naar een wederkerige gedragscode voor de zomer. Klik hier voor de antwoorden op de Kamervragen.

 

Gepubliceerd op:  26 maart 2013 1218 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Trainingen GMH

Als u dit jaar nog een GMH training wilt volgen moet u zich snel opgeven. De training in mei is reeds vol. De volgende training is gepland op 2 oktober. Bij grote belangstelling zal dit jaar nog een extra interactieve training worden gepland.

25 februari 2019123 x bekeken

GMH: aanpassing regels voor product gerelateerde bijeenkomsten op komst

De afgelopen periode heeft het bestuur van stichting GMH overleg gevoerd met het ministerie van VWS over de knelpunten, die zich in de huidige praktijk voordoen als gevolg van de aanscherping van de regels voor product gerelateerde bijeenkomsten in de Beleidsregels Gunstbetoon en de GMH Code. Naar aanleiding hiervan treft het ministerie op dit moment voorbereidingen om de Beleidsregels Gunstbetoon op een paar punten aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.

12 december 2018167 x bekeken