Minister onderstreept belang GMH en wederkerigheid

Kamerlid van Gerven heeft vragen gesteld aan de Minister van VWS over vermeende betalingen van Medtronic aan artsen. De minister benadrukt dat het aan het veld is om op basis van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen in te grijpen als dat nodig is. IGZ kan in actie komen als er een volksgezondheidsbelang is.

 

De minister gaat niet in op de concrete casus. Zij vindt dat zij niets kan zeggen op de vraag of dit soort praktijken in Nederland voorkomt. Ze benadrukt dat de zelfregulering ervoor moet zorgen dat de contacten die er zijn tussen artsen en bedrijven op een nette manier verlopen. Daarom is er de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) voor de medische hulpmiddelensector en de Code Geneesmiddelenreclame (CGR) voor de Farmaceutische sector. Beide codes kennen een systeem van toezicht en handhaving en zijn daarom geëquipeerd om dit soort zaken te voorkomen dan wel te stoppen. Indien er sprake is van onverantwoorde zorg kan de IGZ ingrijpen. 
Volgens de minister onderstrepen de signalen wel het belang van wederkerigheid van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Wat niet mag worden aangeboden mag immers ook niet worden aangenomen. Het hebben van één set met normen daarvoor zorgt er ook voor dat er geen onduidelijkheid is over welke regels er gelden. 
Ze memoreert dat er momenteel overleg plaats vindt tussen de koepels van de aanbieders van medische hulpmiddelen en de KNMG en de Orde van Medisch Specialisten waarbij wordt gestreefd naar een wederkerige gedragscode voor de zomer. Klik hier voor de antwoorden op de Kamervragen.

 

Gepubliceerd op:  26 maart 2013 1473 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 2020323 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019372 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019869 x bekeken