Minister onderstreept belang GMH en wederkerigheid

Kamerlid van Gerven heeft vragen gesteld aan de Minister van VWS over vermeende betalingen van Medtronic aan artsen. De minister benadrukt dat het aan het veld is om op basis van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen in te grijpen als dat nodig is. IGZ kan in actie komen als er een volksgezondheidsbelang is.

 

De minister gaat niet in op de concrete casus. Zij vindt dat zij niets kan zeggen op de vraag of dit soort praktijken in Nederland voorkomt. Ze benadrukt dat de zelfregulering ervoor moet zorgen dat de contacten die er zijn tussen artsen en bedrijven op een nette manier verlopen. Daarom is er de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) voor de medische hulpmiddelensector en de Code Geneesmiddelenreclame (CGR) voor de Farmaceutische sector. Beide codes kennen een systeem van toezicht en handhaving en zijn daarom geëquipeerd om dit soort zaken te voorkomen dan wel te stoppen. Indien er sprake is van onverantwoorde zorg kan de IGZ ingrijpen. 
Volgens de minister onderstrepen de signalen wel het belang van wederkerigheid van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH). Wat niet mag worden aangeboden mag immers ook niet worden aangenomen. Het hebben van één set met normen daarvoor zorgt er ook voor dat er geen onduidelijkheid is over welke regels er gelden. 
Ze memoreert dat er momenteel overleg plaats vindt tussen de koepels van de aanbieders van medische hulpmiddelen en de KNMG en de Orde van Medisch Specialisten waarbij wordt gestreefd naar een wederkerige gedragscode voor de zomer. Klik hier voor de antwoorden op de Kamervragen.

 

Gepubliceerd op:  26 maart 2013 1261 x bekeken
Gerelateerde artikelen

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019528 x bekeken

GMH – Afspraken met zorginstellingen over handelstransacties moeten aan regels voldoen (19.01)

De GMH staat niet in de weg aan het op een andere wijze juridisch invullen van handelstransacties dan de ‘gewone’ levering met eigendomsoverdracht, zoals lease en huur. Afspraken over kortingen op de kosten daarvan zijn toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan de regels over kortingen en bonussen in de GMH. Ook proefplaatsingen zijn toegestaan.

23 oktober 2019399 x bekeken

GMH - Sponsoren van nascholing en fietsen in Spanje niet toegestaan (19.02)

De Codecommissie van de GMH heeft een advies gegeven over de vraag of een leverancier van medisch hulpmiddelen een nascholing in Spanje mag sponsoren voor Nederlandse tandartsen, als een groot deel van het programma gerelateerd was aan wielrennen. Om meerdere redenen is dat niet toegestaan.

23 oktober 2019411 x bekeken