Minister reageert op RIVM Rapport POC-testen in de 1e lijn

De minister van VWS heeft in een brief van 19 juni aan de Tweede Kamer gereageerd op het rapport van het RIVM over POC testen in de eerste lijn (zie E-zine nummer 9 van 14 mei 2013).

 

De minister stelt vast dat, ook al was de response van het onderzoek laag (2,7% van alle huisartsenpraktijken), de resultaten nuttige aanknopingspunten opleveren ter verbetering van de patiëntenzorg. Ook gaat zij in op de aanbevelingen aan huisartsen (en hun personeel) om zorgvuldiger om te gaan met POC-testen en wèl te melden aan de fabrikant wanneer een test niet goed functioneert. 

De werkgroep POCT zal dit zeker oppakken. 

De minister geeft aan dat het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hierbij een belangrijke rol spelen. Zij dienen in hun behandelrichtlijnen expliciet in te gaan op het veilige gebruik van deze testen en de aanbevelingen uit het rapport mee te nemen. Verder kondigt de minister aan dat zij in de onderhandelingen in Brussel over het voorstel voor de verordening voor in-vitro diagnostica inbrengt dat de eisen aan post-market surveillance door fabrikanten aangescherpt moeten worden.

Twee zaken in het rapport zijn de minister in het bijzonder opgevallen. Dat is ten eerste het niet of onvoldoende naleven van de algemene hygiëneregels, terwijl hygiëne voor de patiëntveiligheid van groot belang is. Het tweede punt is dat een kwart van de respondenten antibiotica voorschrijft bij negatieve testresultaten (van de nitriettest om urineweginfecties vast te stellen). Deze twee aandachtspunten dienen ook in de behandelrichtlijnen aan bod te komen.

De minister zal het rapport onder de aandacht brengen van de NHG en de LHV zodat het rapport een signalerende functie naar het veld vervult en het veilig gebruik van POC testen nadrukkelijker aandacht krijgt in de huisartsenpraktijk.

Klik hier voor de brief (reactie op RIVM rapport) van 19 juni aan de Tweede Kamer. 

 

Gepubliceerd op:  28 juni 2013 1047 x bekeken
Gerelateerde artikelen

RIVM rapport: Invloed van medicijnen op diagnostische tests

Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek gedaan naar de invloed van geneesmiddelen op de uitslag van een diagnostische test. Daaruit blijkt dat kennis hierover niet systematisch wordt gedeeld, nergens centraal beschikbaar is en dus bij veel partijen niet bekend is. Daarnaast zijn laboratoria vaak niet op de hoogte van de medicijnen die een patiënt gebruikt. Daardoor is het niet altijd meteen duidelijk dat een medicijn de oorzaak is van een afwijkende testuitslag.

2 september 201952 x bekeken

Toename soa-diagnoses bij huisartsen, maar niet bij Centra Seksuele Gezondheid

Het RIVM heeft het soa jaarrapport uitgegeven. Hieruit blijkt dat aantal mensen dat een soa Seksueel overdraagbare aandoeningen -test doet bij een Centrum Seksuele Gezondheid is in 2018 gelijk gebleven. Ruim 18 procent daarvan bleek een soa te hebben. Chlamydia is de soa die het vaakst voorkomt onder hetero’s. Bij homomannen is dat gonorroe. Bij huisartsenpraktijken nam het aantal soa-consulten en -diagnoses toe, vooral onder mensen ouder dan 25 jaar.

10 juli 2019692 x bekeken

RIVM: aantal patiënten met tbc in Nederland daalt sterk

Het aantal mensen met tuberculose in Nederland is in 2017 sterk gedaald. In 2016 waren er nog 887 tbc tuberculose-patiënten, in 2017 waren dat er 787. Bijna driekwart van de tbc-patiënten in Nederland komt uit gebieden waar deze ziekte nog veel voorkomt, zoals Eritrea, Marokko en Somalië. Dat blijkt uit het jaarrapport van het RIVM. Dat er minder tbc-patiënten zijn komt onder andere doordat de instroom van migranten in 2016 en 2017 is afgenomen.

12 december 2018624 x bekeken