Minister reageert op Vektis rapport in richting van Tweede Kamer

In een reactie aan de Tweede Kamer op het Vektis rapport staat de Minister kort stil bij de volume stijging bij eerstelijns diagnostiek.
In een brief aan de Tweede Kamer (klik hier) merkt de Minister op dat de Vektisanalyse laat zien dat, hoewel het aantal patiënten licht daalt, het aantal prestaties categorie overige zorgproducten juist zichtbaar toeneemt. “De toename wordt met name veroorzaakt door een volumestijging van eerstelijnsdiagnostiek. Het gaat dan veelal om diagnostiek in het ziekenhuis op verzoek van de huisarts”. De minister vindt de gesignaleerde toename van de eerstelijnsdiagnostiek opvallend, te meer daar hiervoor geen eenduidige verklaring kan worden gegeven. Mogelijk speelt een rol dat per 2013 een nieuwe beleidsregel voor eerstelijnsdiagnostiek is ingevoerd, zo geeft ook de Minister aan.
Gepubliceerd op:   3 juli 2015 826 x bekeken