Minister Schippers investeert verder in patiëntveiligheid

Patiëntgerichte, kwalitatief goede en veilige zorg is van groot belang voor zowel de patiënt als de zorgverlener.

Het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de zorg vereist continue aandacht en hier is de afgelopen jaren ook fors in geïnvesteerd. Op 11 juni 2013 heeft de Minister van VWS een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin uiteengezet wordt hoe zij in samenwerking met zorgaanbieders de patiëntveiligheid de komende jaren verder wil verbeteren. Klik hier voor de brief. 


Eén van de maatregelen is de verplichting voor ziekenhuizen om hun sterftecijfers te publiceren. Om dit te realiseren zal minister Schippers de NZa vragen  beleidsregels te maken voor publicatie van deze cijfers. Een ruime meerderheid van de ziekenhuizen publiceert sinds enige jaren haar sterftecijfers. Het is volgens de minister nu tijd dat alle ziekenhuizen dit gaan doen. ‘De kwaliteit van de geleverde zorg moet transparant zijn voor de patiënt. Het is niet meer acceptabel dat ziekenhuizen niet open zijn over hun cijfers,’ aldus Schippers.

Minister Schippers laat in haar brief verder weten dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg handhavend zal optreden tegen ziekenhuizen die eind 2013 nog geen geaccrediteerd Veiligheid Management Systeem (VMS) hebben. Het VMS is het systeem waarmee ziekenhuizen continue risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Het ministerie van VWS heeft de afgelopen jaren het  programma gefinancierd om een VMS in alle ziekenhuizen te realiseren. Op dit moment hebben 81 van de 93 ziekenhuizen in Nederland een geaccrediteerd VMS.

Als er onverhoopt toch iets mis gaat in de zorg, dan moet de patiënt recht worden gedaan. Minister Schippers richt daarom een Zorgloket in, dat mensen met een klacht helpt hun weg te vinden in de zorg. Daarnaast gaat de IGZ vaker – onaangekondigd – op inspectiebezoek en er komt een geschilleninstantie die bindende uitspraken kan doen bij conflicten tussen patiënten en zorgverleners.

 

Gepubliceerd op:  14 juni 2013 2406 x bekeken