Minister Schippers tegen verspilling in de zorg

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben eind mei hun Programma Verspilling in de Zorg gelanceerd. Verspilling zet de betaalbaarheid en toegankelijk van de zorg onder druk en tast de solidariteit aan.

Daarom intensiveren de bewindslieden, samen met iedereen die zorg gebruikt, zorgproducten maakt of zorg verleent, de strijd tegen verspilling.

Meldpunt verspilling in de zorg 

De kern van het programma is het meldpunt ‘Verspilling in de Zorg’. Op www.verspillingindezorg.nl kan iedereen vanaf 25 mei 2013 melding doen van verspilling en daarvoor eventueel oplossingen aandragen. Doel van het meldpunt is om inzicht te krijgen in waar verspilling voorkomt en welke mogelijke oplossingen hiervoor te bedenken zijn. Op basis van de meldingen die bij het meldpunt binnenkomen ondernemen de bewindslieden, samen met het veld, concrete acties om verspilling terug te dringen. Het meldpunt zal de hele kabinetsperiode geopend blijven.

Elke vorm van verspilling in de zorg kan gemeld worden. Gedacht kan worden aan verspilling van geneesmiddelen of hulpmiddelen, verspilling binnen een zorgverleningstraject of binnen een zorginstelling. Achter het meldpunt wordt een samenwerkingsverband van verschillende veldpartijen ingericht. Hieraan doen patiëntenorganisaties, mantelzorgers, artsen, apothekers, verpleegkundigen,  andere zorgverleners, zorgverzekeraars, werkgevers en producenten mee. Zij gaan zich, in vier themagroepen, ontfermen over de binnengekomen meldingen en zoeken naar concrete oplossingen. Twee themagroepen bijten het spits af: genees- en hulpmiddelen en langdurige zorg. Na de zomer zullen de themagroepen geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg van start gaan. Vanwege het verwachte grote aantal meldingen is het niet mogelijk elke melding individueel te behandelen. Daarom zullen alle meldingen die binnenkomen bij het meldpunt worden gecategoriseerd. Op die manier kan gekeken worden over welke soort verspilling de meeste meldingen gedaan worden. Daardoor kan gedurende de tijd blijken dat een bepaalde vorm van verspilling meer aandacht behoeft, of de ander juist minder.

 

Gepubliceerd op:   4 juni 2013 974 x bekeken