Minister van VWS: invoering bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gaat door

De minister van VWS ziet geen reden voor uitstel van de aanbesteding, ondanks discussie rond vermeende belangenverstrengeling van een lid van de Gezondheidsraad die positief adviseerde over een nieuw bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dit heeft de minister van VWS in een uitgebreide brief op 30 juni aan de Tweede Kamer gemeld.
De aanbesteding voor is tijdelijk stilgelegd vanwege vermeende belangenverstrengeling van een van de betrokkenen bij het onderzoek. Het ging om hoogleraar en klinisch patholoog Chris Meijer  van het VUmc Amsterdam die commerciële belangen bij het onderzoek zou hebben verzwegen. Hij was een belangrijk adviseur van de Gezondheidsraad die de minister in 2011 adviseerde tot een nieuw bevolkingsonderzoek over te gaan. De hoogleraar is inmiddels onder druk opgestapt als lid van de Gezondheidsraad. Die raad stelde in een brief aan de minister dat met de wetenschappelijke onderbouwing van zijn advies niets mis is. Ook zonder Meijers werk blijft dat advies volgens de raad overeind.
 
De aanbesteding werd wel even stilgelegd, en de vraag werd gesteld of de voorbereidingen voor invoering niet on hold moesten worden gezet. De minister geeft nu in een uitvoerige en zeer lezenswaardige brief aan dat en waarom zij blijft inzetten op een besluit tot gunning in augustus 2015 en invoering per 1 juli 2016. 
 
Er leek al eerder een kink in de kabel te komen. In juni 2015 spanden twee partijen een kort geding aan met als inzet dat het RIVM de ingezette aanbesteding voor een nieuwe opzet van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker zou staken. Het Haagse hof heeft deze vorderingen afgewezen. Klik hier voor meer informatie over deze uitspraak.
 
Al met al is de minister nu duidelijk: “Uitstel zorgt er in mijn ogen voor, dat Nederlandse vrouwen langer moeten wachten op een screening die beter, toegankelijker en minder vaak nodig is, en op termijn ook nog goedkoper. Hoewel de voorbereidingen zich in een vergevorderd stadium bevinden, is het mogelijk het aanbestedingstraject stop te zetten of te vertragen. Dit betekent dat een deel van de voorbereidende werkzaamheden opnieuw moet worden uitgevoerd. Ook wordt het traject duurder. De extra kosten bedragen naar schatting enkele miljoenen. Alles overwegende zie ik geen aanleiding voor verder uitstel. De afwegingen die ten grondslag lagen aan mijn eerdere besluit vallen nog steeds uit ten voordele van de voorgenomen vernieuwing. Ik ben dan ook voornemens om de aanbesteding te gunnen.”
 
Klik hier voor de brief van de Minister van VWS. Klik hier voor de eerdere brief van de Minister aan de Tweede Kamer van 23 juni  2015 en hier voor het standpunt van de Gezondheidsraad van 22 juni 2016. 
Gepubliceerd op:   3 juli 2015 936 x bekeken