Minister VWS blijft positief over eerstelijnsdiagnostiek

“Eerstelijnsdiagnostische centra zijn mijns inziens cruciaal voor zinnige en zuinige zorg. Het beïnvloedt namelijk 60-70% van de medische besluitvorming”. Aldus de minister in haar antwoord op schriftelijke vragen van kamerleden in het kader van de begroting 2014.
In het kader van de behandeling van de begroting 2014 van VWS hebben kamerleden vragen mogen stellen – en dat ook en masse gedaan. Ruim 400 vragen zijn gesteld over allerlei aspecten van de zorg. Diagnostiek komt als zodanig niet veel aan de orde, maar in vraag 379 wel. Die vraag betrof de forse groei van de overige curatieve zorg.
Klik hier voor 'vragen TK met antwoorden begroting VWS 2014'.

De Minister antwoordt hierop dat het zogenoemde kader ‘overig curatief’ vanaf 2012 voornamelijk de huisartsenlaboratoria betrof. Ze schrijft: “Mogelijk hangt de groei van deze sector samen met substitutie vanuit de tweedelijn. De afgelopen jaren is het kader eerstelijnsdiagnostiek gegroeid doordat eerstelijnsdiagnostische centra (EDC’s) meer zorg zijn gaan leveren voor huisartsen, verloskundigen en in het kader van de ontwikkeling chronisch zieken. Eerstelijnsdiagnostische centra zijn mijns inziens cruciaal voor zinnige en zuinige zorg. Het beïnvloedt namelijk 60-70% van de medische besluitvorming. Ik heb mijn beleid rondom eerstelijnsdiagnostiek op 12 maart 2013 uiteengezet in een voorhangbrief. Daarin heb ik aangegeven dat per 2014 maximumtarieven worden ingevoerd voor EDC’s om een gelijk speelveld in de sector van te bevorderen. Daarnaast zet ik een onderzoek uit naar de effecten van adequate eerstelijnsdiagnostiek. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek kan een bekostigingssystematiek ontwikkeld worden die ondersteunend werkt voor deze sector. Dit zal ik in nauwe betrokkenheid doen met de NZa. Ik zal u in het tweede kwartaal van 2014 informeren over de resultaten van dit onderzoek.”
Dit sluit aan bij de berichten die wij van onder andere Chiel Bos hoorden op de ledenbijeenkomst. 
Gepubliceerd op:  25 oktober 2013 1559 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Minister Bruins: start nieuw internationaal samenwerkingsverband geneesmiddelen; medische hulpmiddelen gaan volgen

Eind oktober is het International Horizon Scanning Initiative (IHSI) gestart, waarin Nederland samenwerkt met 8 andere landen om informatie over nieuwe en belangrijke geneesmiddelen in kaart te brengen en met elkaar te delen. Hierdoor weten de landen vroegtijdig waar ze aan toe zijn als het gaat om toekomstige dure geneesmiddelen. Op termijn gaan ook medische hulpmiddelen onderdeel uitmaken van het initiatief.

6 november 2019702 x bekeken

Lyme en tropische infectieziekten

Tijdens het Algemeen Overleg Medische Preventie medio april heeft minister Bruins toezeggingen gedaan over de bestrijding van de ziekte van Lyme en tropische infectieziekten

10 juli 2019834 x bekeken

Minister Bruno Bruins wil meer regie op gepast gebruik van zorg

Welke zorg helpt de patiënt echt en welke zorg voegt eigenlijk niks toe? Hoe onderzoeken we dat het beste? En hoe brengen we de uitkomsten van dat onderzoek in de praktijk? Dat zijn de vragen die prof. dr. Sjoerd Repping samen met medisch specialisten, patiënten, verpleegkundigen, ziekenhuizen, verzekeraars en de overheid moet gaan beantwoorden.

25 februari 2019524 x bekeken