Mortaliteit niet lager na eenmalige PSA-screening

Eenmalige PSA-screening leidt niet tot een betere tienjaarsoverleving bij prostaatkanker dan geen screening. Dit is de conclusie van Richard Martin e.a. op basis van een grote RCT (CAP-studie) gepubliceerd in JAMA.

 

Het onderzoeksteam benaderde mannen in de leeftijd van 50 tot 69 jaar die als patiënt ingeschreven stonden bij een van de deelnemende 573 huisartspraktijken in Engeland en Wales. Prostaatkanker op het moment van randomisatie of in het verleden was een exclusiecriterium. De mannen uit de interventiegroep ontvingen een uitnodiging voor een screening bij een verpleegkundige gecombineerd met een eenmalige PSA-bepaling. Bij een PSA-spiegel van 3 ng/ml of meer volgde een prostaatbiopsie. 40 procent van de mannen uit de interventiegroep accepteerde de screeningsuitnodiging. De controlegroep kreeg standaardzorg. Met behulp van landelijke registratiedatabases konden mortaliteitscijfers gekoppeld worden. Voor de primaire analyse keken de onderzoekers naar mortaliteit door prostaatkanker of als gevolg van de behandeling daarvan.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Gepubliceerd op:  20 april 2018 817 x bekeken