Nationale Wetenschapsagenda route - Personalised Medicine

In het kader van de Nationale wetenschapsagenda (NWA) zijn twee routes benoemd die interessant zijn voor laboratoriumdiagnostiek. Personalised Medicine (therapie op maat) en Gezondheidsonderzoek, preventie en behandeling. De NWA is bedoeld om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren op terreinen die er maatschappelijk gezien toe doen. Op 8 mei 2018 is er een startbijeenkomst in Amsterdam.
Personalised Medicine is binnen de NWA een belangrijk thema. Daarbij gaat het over “precies de juiste en voldoende zorg voor elke individuele patiënt. Die – indien gewenst – continu van betrouwbare informatie kan worden voorzien over de eigen gezondheid om vervolgens weloverwogen keuzes te kunnen maken uit zoveel mogelijk effectieve en betaalbare interventies. Interventies met een optimaal resultaat, een minimum aan bijwerkingen, tegen minimale kosten, aansluitend bij de eigen leef- en denkwereld, zo dicht mogelijk bij huis.”

Binnen  de ‘route Personalised Medicine’ zijn nu zeventien thema’s geïdentificeerd. Deze thema’s zijn relevant voor alle ziektegebieden en kunnen dienen als onderwerpen voor subsidieoproepen (‘calls’) door partijen die gezondheidsonderzoek financieren. Voor het preventieprogramma is ook een aantal belangrijke onderwerpen gedefinieerd.
 
Op dinsdagmiddag 8 mei 2018 is er een bijeenkomst om de start van het nieuwe onderzoeksprogramma voor de NWA te markeren. De bijeenkomst vindt plaats van 14.30-16.30 uur in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.      
 
Klik hier voor meer informatie.
 
 
 
Wellicht ook interessant:
Nieuwsbrief NWA routes april
Kind centraal in route Jeugd NWA
Meer informatie over ZonMw en NWA

 

Gepubliceerd op:  20 april 2018 317 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.

19 februari 2020967 x bekeken

Van massamedicijn naar geneesmiddel-op-maat

Het zal in de toekomst steeds beter mogelijk worden dat de patiënt een doelgericht geneesmiddel krijgt. De verwachting is dat deze ontwikkeling wel consequenties zal hebben voor de kosten. De Volkskrant besteedde aan deze ontwikkeling een groot artikel.

19 februari 2020124 x bekeken

Laboratoriumdiagnostiek kan geneesmiddelenbeleid ondersteunen

Tijdens het algemeen overleg van de Vaste kamercommissie VWS op 6 november jl. bleek dat laboratoriumdiagnostiek als een van de oplossingen te worden genoemd om te komen tot beter en goedkoper geneesmiddelengebruik.

5 december 2019446 x bekeken