NBA alert : accountants kunnen jaarrekening ziekenhuizen niet goedkeuren

Veel jaarrekeningen van ziekenhuizen zullen dit jaar geen goedkeuring krijgen van een accountant. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft een audit alert uitgebracht omdat er te veel onzekerheid is over de bepaling van de juiste omzetten.

De audit alert heeft alleen betrekking op medisch specialistische zorg en raakt overwegend ziekenhuizen en universitaire medische centra. Als over meer dan tien procent van de omzet onduidelijkheid is, kan een accountant een goedkeuring met beperking afgeven of zelfs de hele jaarrekening afkeuren. De gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Als ziekenhuizen geen goedgekeurde jaarrekening hebben, voldoen ze niet meer aan de voorwaarden die banken stellen voor kredietverlening. Banken kunnen dan alle kredieten intrekken, opnieuw onderhandelen over de voorwaarden en hogere rentetarieven eisen.

De NBA kondigde de Audit Alert al begin februari aan, omdat de nadere verduidelijking die het ministerie van VWS had gegeven over registratie- en declaratienormen in de ogen van de accountants niet voldoende was. De brief van VWS gaat volgens hen vooral over de toekomst en helpt niet bij de jaarrekeningen 2013. Nader overleg de afgelopen weken heeft niet het gewenste resultaat gehad.

Ook vorig jaar waren er al relatief veel jaarrekeningen met beperking. Die gingen met name over twijfels rond omzetbepalingen van het onderhanden zijnde werk. De onzekerheden werden toen nog voor een groot deel gedempt door de overgangsregelingen en gegarandeerde omzetten door aanneemsommen. Veel jaarrekeningen vielen toen nog binnen de toegelaten onzekerheidsmarges, stelt de NBA.

Maar dat is dit jaar anders. De overgangsregeling dempt veel minder. En er is nieuwe onzekerheid ontstaan rond correct declareren. De regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn zo onduidelijk dat dit ziekenhuizen en zorgverzekeraars ruimte laat voor verschillende interpretaties over wat wel en niet mag. De NZa heeft in de loop van 2013 nadere uitleg gegeven en op 21 februari alles nog eens vastgelegd in een nota over 'Toelichting regelgeving medisch specialistische zorg'. Die zijn met terugwerkende kracht geldig. Volgens de accountants stelt dat ziekenhuizen voor een vrijwel onmogelijke opgave. 'Het met terugwerkende kracht volledig voldoen aan achteraf vastgestelde nadere duidingen is in veel gevallen onmogelijk omdat de interne organisatie hierop niet was ingericht en/of data-analyse achteraf niet altijd mogelijk is.'

Gepubliceerd op:  16 april 2014 880 x bekeken