Nederland en Vlaanderen versterken samenwerking in personalised medicine

Nederland en Vlaanderen willen hun samenwerking op het gebied van personalised medicine verbreden. Daartoe is een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend op het gebied van Personalised Medicine door onder meer Mona Keijzer, staatssecretaris van EZK.
De ondertekening van het MoU op 5 november heeft als doel om de komende vijf jaar intensief samen te werken aan onderzoek en ontwikkeling, innovatie en ondernemerschap op het gebied van personalised medicine. Met de MoU beogen Vlaanderen en Nederland de krachten van zowel private als publieke partijen over de landsgrenzen te bundelen.
 
Er komt een gedetailleerde onderzoeksagenda waarop in ieder geval het bestaande subthema regeneratieve geneeskunde op staat, maar ook extra subthema’s zoals Cell-based technologies, preventie en personal data infrastructuur en management.

Klik hier voor meer informatie.
Gepubliceerd op:  29 november 2018 556 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Zorginstituut gaat adviseren over personaliseren van zorg

Bij het toepassen van geneesmiddelen wordt personalised medicine steeds belangrijker. In dat kader is moleculaire diagnostiek onmisbaar, om de effecten van een geneesmiddel te kunnen voorspellen. De Minister van Medische Zorg Van Ark heeft het Zorginstituut opdracht gegeven om regie te nemen en advies te geven om deze vorm van voorspellende diagnostiek in Nederland overal zo optimaal mogelijk in te zetten.

12 november 20201095 x bekeken

Respons op geneesmiddelen bij diabetische nierziekte beter voorspellen

Diabetische nierziekte (DN) presenteert zich in zeer uiteenlopende vormen van ziekteprogressie en complicaties. Uit recent promotieonderzoek bleek dat zowel biomarkers vóór de behandeling als veranderingen in biomarkers tijdens de eerste maanden van de behandeling patiënten konden onderscheiden die weinig of veel baat hadden van de betreffende therapie.

19 februari 20201083 x bekeken

Van massamedicijn naar geneesmiddel-op-maat

Het zal in de toekomst steeds beter mogelijk worden dat de patiënt een doelgericht geneesmiddel krijgt. De verwachting is dat deze ontwikkeling wel consequenties zal hebben voor de kosten. De Volkskrant besteedde aan deze ontwikkeling een groot artikel.

19 februari 2020219 x bekeken