Nederland en Vlaanderen versterken samenwerking in personalised medicine

Nederland en Vlaanderen willen hun samenwerking op het gebied van personalised medicine verbreden. Daartoe is een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend op het gebied van Personalised Medicine door onder meer Mona Keijzer, staatssecretaris van EZK.
De ondertekening van het MoU op 5 november heeft als doel om de komende vijf jaar intensief samen te werken aan onderzoek en ontwikkeling, innovatie en ondernemerschap op het gebied van personalised medicine. Met de MoU beogen Vlaanderen en Nederland de krachten van zowel private als publieke partijen over de landsgrenzen te bundelen.
 
Er komt een gedetailleerde onderzoeksagenda waarop in ieder geval het bestaande subthema regeneratieve geneeskunde op staat, maar ook extra subthema’s zoals Cell-based technologies, preventie en personal data infrastructuur en management.

Klik hier voor meer informatie.
Gepubliceerd op:  29 november 2018 389 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Laboratoriumdiagnostiek kan geneesmiddelenbeleid ondersteunen

Tijdens het algemeen overleg van de Vaste kamercommissie VWS op 6 november jl. bleek dat laboratoriumdiagnostiek als een van de oplossingen te worden genoemd om te komen tot beter en goedkoper geneesmiddelengebruik.

5 december 2019344 x bekeken

Personalised Medicine: interviews met onderzoekers en stakeholders

Personalised Medicine betreft een medisch model waarbij gebruikgemaakt wordt van individuele fenotypische en genotypische kenmerken om een afgestemde therapeutische strategie voor de juiste persoon op het juiste moment te kiezen en/of risico op ziekte vast te stellen. Bij de juiste therapie op maat hebben patiënten een grotere kans op verbetering of herstel met minder bijwerkingen. Patiënten ondergaan dan ook minder ‘zinloze’ behandelingen en ervaren (mede daardoor) veel minder vaak bijwerkingen. Op macroniveau kan Personalised Medicine leiden tot een betere kostenefficiëntie in de zorg.

4 december 201979 x bekeken