Nederlands kankeronderzoek bundelt krachten: diagnostiek vrij-circulerend tumor-DNA naar kliniek

De analyse van spoortjes tumor-DNA in het bloed van kankerpatiënten is een nieuwe diagnostische techniek om te bepalen welke behandelingen individuele patiënten nodig hebben gedurende het verloop van hun ziekte. In Nederland worden nu alle krachten gebundeld om te onderzoeken – met studies voor long- en darmkanker – hoe de techniek ingebed kan worden en meerwaarde kan brengen in de ziekenhuispraktijk. Dit wordt gesubidieerd uit het onderzoeksprogramma Personalised Medicine van ZonMw.
De analyse van zeldzame spoortjes tumor-DNA die afkomstig zijn van tumorcellen elders in het lichaam, kan tegenwoordig via bloedtesten in plaats van weefselonderzoek. De diagnostiek is daarmee niet alleen veel minder belastend voor de patiënt maar ze geeft bovendien veel meer informatie over de DNA-samenstelling van verschillende tumorhaarden in het lichaam als er uitzaaiingen zijn.
 
Het gaat er nu om om de techniek in Nederland op een gestandaardiseerde manier te evalueren en implementeren. Daarvoor heeft een aantal partijen - patiëntenverenigingen, bedrijven, alle universitair medische centra en het Antoni van Leeuwenhoek een consortium opgericht: COIN (Circulating tumor DNA On the road to Implementation in the Netherlands).ZonMw ondersteunt dit project voor vier jaar.
 
Er wordt gewerkt aan een klinische validatieraamwerk voor ctDNA. Daarnaast wordt onderzoek gestart om de meerwaarde van deze diagnostische techniek te kunnen vaststellen bij het tegengaan van onderbehandeling bij patiënten met darmkanker in stadium 2. Omdat deze patiënten over het algemeen een goede prognose hebben, krijgen ze nu niet standaard chemotherapie nadat ze geopereerd zijn. Toch komt helaas bij 15-20% van hen de kanker terug.
 
Lees hier meer.

 

Gepubliceerd op:  20 november 2018 506 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Bevolkingsonderzoeken kanker worden weer opgestart

De drie bevolkingsonderzoeken naar kanker worden weer opgestart. De bevolkingsonderzoeken waren tijdelijk stopgezet als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker ontvangen cliënten vanaf begin mei weer uitnodigingen.

5 juni 2020765 x bekeken

Bevolkingsonderzoeken: hoge deelnametrouw en vroege opsporing

Uit monitoring van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt onder andere dat bevolkingsonderzoek naar diverse vormen van kanker bijdragen aan vroege opsporing van kanker en dat de deelnamegraad hoog is. Dit duidt op een hoog vertrouwen in deze bevolkingsonderzoeken

19 februari 2020260 x bekeken