Nieuw advies Codecommissie GMH

Op de website van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen is een nieuw advies te vinden van de Codecommissie.

 

Het betreft de adviesaanvraag van een branche-organisatie van leveranciers van medische hulpmiddelen, die wil weten over haar leden een financiële bijdrage mogen leveren aan een concert, dat tijdens een internationaal congres wordt georganiseerd door een vereniging van zorgprofessionals. De voorzitter van de Codecommissie stelt vast dat dit op grond van art. 9 van de GMH niet is toegestaan en geeft een negatief advies. Klik hier voor advies GMH website.

 

Gepubliceerd op:   1 februari 2013 1181 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 2020201 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019231 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019733 x bekeken