Nieuw bekostigingssysteem huisartsen: einde aan beloning per verrichting

In het nieuwe bekostigingssysteem huisartsenzorg dat per 2015 in gaat, wordt een eerste stap gemaakt richting het belonen van gezondheidsuitkomsten in plaats van het belonen van verrichtingen. Huisartsen worden bijvoorbeeld beloond voor adequaat doorverwijzen en het verbeteren van service en bereikbaarheid.

Dat staat in een brief4 van minister Schippers aan de Tweede Kamer. Andere voorbeelden die Schippers noemt waar huisartsen voor beloond kunnen worden zijn: zinnige en zuinige diagnostiek en doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat bijvoorbeeld patiënten met multimorbiditeit niet meer bekostigd worden op basis van losse aandoeningen, maar op basis van ‘de omvang van de integrale zorgvraag van de patiënt.’ 

De voorstellen voor het nieuwe bekostigingssysteem sluiten aan op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Schippers benoemt vier uitgangspunten van het nieuwe systeem. Naast het belonen van gezondheid in plaats van het aantal verrichtingen wil de minister ‘fors inzetten’ op multidisciplinaire samenwerking. Ze wil ruimte geven aan samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers en andere eerstelijns zorgaanbieders die inspelen op specifieke patiëntengroepen in de populatie of de regio. Ondersteuning van ‘zelfmanagement’ moet in die samenwerkingsverbanden een belangrijke rol spelen. Naast de huidige drie ketens (diabetes type 2, VRM en COPD) wordt astma met ingang van 1 januari 2015 gecontracteerd als prestatie.

Het nieuwe bekostigingsmodel biedt ook ruimte aan ‘zorgvernieuwing’, medisch specialistische consultatie (het meekijkconsult) en de inzet van e-health. Schippers verwacht veel van deze ontwikkeling, want hiermee moet de verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn opgevangen worden en zelfzorg en preventie ondersteund worden. E-health wordt expres als aparte, vrije prestatie aangeduid om op die manier aanbieders en verzekeraars aan te moedigen te investeren. Volgens Schippers is het tot nu toe ‘lastig om e-health van de grond te krijgen.’

Het is niet de bedoeling dat het nieuwe bekostigingssysteem tot grote schokeffecten leidt op praktijkniveau. Schippers heeft daarvoor een toezegging gekregen van de zorgverzekeraars.

Gepubliceerd op:  12 juni 2014 886 x bekeken