Nieuwe DNA-mutaties gevonden bij erfelijke borstkanker

Bij 5-10 % van de vrouwen met borstkanker is er sprake van erfelijke aanleg, wat deels verklaard wordt door de bekende borstkankergenen BRCA1/2. Recent promotieonderzoek geeft nieuwe inzichten in erfelijkheid en gevoeligheid voor chemotherapie bij borstkanker. Deze inzichten kunnen mogelijk leiden tot een meer doelgerichte behandeling van borstkankerpatiënten.
Arts-onderzoeker Janine Bakker heeft gezocht naar nieuwe veranderingen in genen (mutaties) die betrokken zijn bij erfelijke borstkanker.

Bakker onderzocht ook de invloed van veranderingen in het DNA op de gevoeligheid voor chemotherapie. Bakkers onderzoek laat zien dat een specifieke mutatie (CHEK2*1100delC) mogelijk leidt tot een verminderde gevoeligheid voor bepaalde vormen van chemotherapie. Bakker: “Ook blijken er borstkankercellen te zijn met een verhoogde hoeveelheid van een specifiek eiwit (RECQL5), wat leidt tot verhoogde DNA-schade en verhoogde gevoeligheid voor chemotherapie. Nader onderzoek moet inzicht geven hoe deze nieuwe inzichten van waarde kunnen zijn voor de patiënt.”

Janine Bakker promoveerde op 12 januari bij VUmc.

Klik hier voor meer informatie.
 
Gepubliceerd op:  31 januari 2018 532 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Embryoselectie voor erfelijke borstkanker succesvol

Het uitvoeren van preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD), ofwel embryoselectie, voor erfelijke borstkanker is bewezen succesvol. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van het Maastricht UMC+.

31 januari 2018480 x bekeken

Promotie: Speuren naar genen om borstkanker te bestrijden

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de onderliggende processen die verantwoordelijk zijn voor uitzaaiingen bij een gevaarlijk type borstkanker. Zo hoopt men nieuwe mogelijkheden te vinden om de ziekte te behandelen. Dit onderzoek richt zich onder meer op de genen die een rol spelen bij het uitzaaien van bepaalde type borstkanker.

21 januari 2020690 x bekeken