Nieuwe genen gevonden die resistentie veroorzaken bij medicatie borstkanker

De genen ERAS en IRS4 zorgen voor een snellere tumorgroei en zijn verantwoordelijk voor de resistentie tegen medicatie bij patiënten met HER2+ tumoren, een agressieve vorm van borstkanker. Dat blijkt uit recent promotieonderzoek van Gerjon Ikink aan de Amsterdam UMC.
HER2+ is één van de meest agressieve soorten borstkanker. Patiënten met deze vorm van borstkanker worden behandeld met het medicijn Trastuzumab of het medicijn Lapatinib. Beide medicijnen zijn erg effectief, maar helaas komt er vroeg of laat vaak resistentie voor. Als kankercellen resistent worden tegen een bepaald medicijn, worden ze ongevoelig voor de werking ervan. Daardoor reageert de tumor niet meer op de behandeling.

Ikink vond twee genen die niet eerder in verband waren gebracht met borstkanker en die tegelijk een rol spelen in het resistent maken van de medicatie. Dit zijn de genen ERAS en IRS4. Normaal gesproken staan deze genen uit. Ikink vond dat elk van deze genen bij ongeveer 10% van de patiënten met HER2+ borsttumoren aanstaat. De activatie van deze genen zorgt ervoor dat een belangrijke cel-signaleringsroute veel harder wordt aangezet en dat kan leiden tot snellere groei van tumoren. Deze cel-signaleringsroute kan daarnaast ook verantwoordelijk zijn voor de resistentie tegen de behandeling van deze soort borstkanker.
Gepubliceerd op:  17 oktober 2018 300 x bekeken
Gerelateerde artikelen

70-genenprofiel leidt tot beter op gebruik chemotherapie bij vroege borstkanker

Borstkanker kan steeds beter worden behandeld. Niet iedere patiënt reageert echter even goed op medicatie. Het gebruik van een genexpressieprofiel, zoals het 70-genenprofiel, draagt bij aan een betere selectie van patiënten die met aanvullende systemische therapie behandeld worden. Dat blijkt uit een studie uit Utrecht.

2 september 2019174 x bekeken

Inzet genexpressietest ligt deels buiten indicatiegebied richtlijn borstkanker

Genexpressieprofielen worden relatief vaak gebruikt in Nederland om de besluitvorming rond adjuvante chemotherapie te ondersteunen bij patiënten met een vroeg stadium van borstkanker, hoewel dat niet in alle gevallen wordt aanbevolen in oncologische richtlijnen. Dat blijkt uit onderzoek van Kay Schreuder (IKNL) en collega’s. Ook stellen zij vast dat de uitslag van genexpressieprofielen niet altijd wordt nageleefd. Dit duidt op de behoefte aan reproduceerbare en objectieve instrumenten om deze besluitvorming beter te kunnen onderbouwen.

5 oktober 2017848 x bekeken

Promotie: Speuren naar genen om borstkanker te bestrijden

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de onderliggende processen die verantwoordelijk zijn voor uitzaaiingen bij een gevaarlijk type borstkanker. Zo hoopt men nieuwe mogelijkheden te vinden om de ziekte te behandelen. Dit onderzoek richt zich onder meer op de genen die een rol spelen bij het uitzaaien van bepaalde type borstkanker.

21 januari 2020695 x bekeken