Nieuwe GMH adviezen over gastvrijheid en gezamenlijke inkoop via een derde partij

Er zijn weer twee adviezen uitgebracht door de Voorzitter van de Codecommissie van de GMH. Een van de adviezen gaat over de toelaatbaarheid van gastvrijheid in het buitenland, en de ander over het betalen aan een derde partij die onder meer voor ziekenhuizen inkoopt.
In advies 15.03 ging het over een door een producent van een medisch hulpmiddelen georganiseerde bijeenkomst waar een nieuw product zou worden geïntroduceerd. De bijeenkomst was in Wenen. De vraag was of het bedrijf de gastvrijheid mocht betalen voor een beperkt aantal Nederlandse zorgprofessionals.  De Codecommissie stelt vast dat het gaat om een productgerelateerde bijeenkomst in de zin van art. 12 GMH. De locaties van overnachting en bijeenkomst stuiten op problemen omdat deze, onder meer wat uitstraling betreft, niet gepast en redelijk zijn. Het was te luxe en de locatie had ook een te hoge recreatieve uitstraling. De aanvrager had niet aannemelijk gemaakt dat er geen andere, meer zakelijke, overnachtingsmogelijkheden en congres faciliteiten beschikbaar waren.
 
In advies 16.01 was de kwestie ingewikkelder. Daar trad een derde partij, een soort inkoopcombinatie, namens ziekenhuizen op. Dit bedrijf bedong en incasseerde niet alleen kortingen voor de aangesloten ziekenhuizen bij de aanbieders van medische hulpmiddelen, maar ook een verplichte vergoeding/bonus ter hoogte van 1% over de gerealiseerde nettoomzet bij de contractant tijdens de looptijd van de overeenkomst. In ruil daarvoor kreeg de aanbieder “preferential toegang  (…) tot de aangesloten ziekenhuizen om hun producten aan de man te brengen”, en werd hij ook als toeleverancier opgenomen op een lijst van toeleveranciers met informatie over de producten van het betrokken bedrijf en over de prijsstelling van de producten.  Die 1% werd doorgegeven aan de ziekenhuizen.
 
Volgens het advies verbiedt de GMH niet om bonussen en normale handelskortingen te verlenen aan ziekenhuizen, ook indien daarbij een derde partij als tussenpersoon wordt ingeschakeld. Het geven van een bonus/vergoeding van 1% voor specifieke activiteiten die door de derde partij moeten worden verricht is echter een betaling voor het verrichten van een dienst. Het betalen voor het verrichten van diensten is uitsluitend toegestaan indien en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die door artikel 13 GMH aan dienstverlening worden gesteld.

 

Gepubliceerd op:  23 maart 2016 899 x bekeken
Gerelateerde artikelen

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019400 x bekeken

GMH – Afspraken met zorginstellingen over handelstransacties moeten aan regels voldoen (19.01)

De GMH staat niet in de weg aan het op een andere wijze juridisch invullen van handelstransacties dan de ‘gewone’ levering met eigendomsoverdracht, zoals lease en huur. Afspraken over kortingen op de kosten daarvan zijn toegestaan, mits daarbij wordt voldaan aan de regels over kortingen en bonussen in de GMH. Ook proefplaatsingen zijn toegestaan.

23 oktober 2019374 x bekeken

GMH - Sponsoren van nascholing en fietsen in Spanje niet toegestaan (19.02)

De Codecommissie van de GMH heeft een advies gegeven over de vraag of een leverancier van medisch hulpmiddelen een nascholing in Spanje mag sponsoren voor Nederlandse tandartsen, als een groot deel van het programma gerelateerd was aan wielrennen. Om meerdere redenen is dat niet toegestaan.

23 oktober 2019384 x bekeken