Nieuwe GMH adviezen over gastvrijheid en gezamenlijke inkoop via een derde partij

Er zijn weer twee adviezen uitgebracht door de Voorzitter van de Codecommissie van de GMH. Een van de adviezen gaat over de toelaatbaarheid van gastvrijheid in het buitenland, en de ander over het betalen aan een derde partij die onder meer voor ziekenhuizen inkoopt.
In advies 15.03 ging het over een door een producent van een medisch hulpmiddelen georganiseerde bijeenkomst waar een nieuw product zou worden geïntroduceerd. De bijeenkomst was in Wenen. De vraag was of het bedrijf de gastvrijheid mocht betalen voor een beperkt aantal Nederlandse zorgprofessionals.  De Codecommissie stelt vast dat het gaat om een productgerelateerde bijeenkomst in de zin van art. 12 GMH. De locaties van overnachting en bijeenkomst stuiten op problemen omdat deze, onder meer wat uitstraling betreft, niet gepast en redelijk zijn. Het was te luxe en de locatie had ook een te hoge recreatieve uitstraling. De aanvrager had niet aannemelijk gemaakt dat er geen andere, meer zakelijke, overnachtingsmogelijkheden en congres faciliteiten beschikbaar waren.
 
In advies 16.01 was de kwestie ingewikkelder. Daar trad een derde partij, een soort inkoopcombinatie, namens ziekenhuizen op. Dit bedrijf bedong en incasseerde niet alleen kortingen voor de aangesloten ziekenhuizen bij de aanbieders van medische hulpmiddelen, maar ook een verplichte vergoeding/bonus ter hoogte van 1% over de gerealiseerde nettoomzet bij de contractant tijdens de looptijd van de overeenkomst. In ruil daarvoor kreeg de aanbieder “preferential toegang  (…) tot de aangesloten ziekenhuizen om hun producten aan de man te brengen”, en werd hij ook als toeleverancier opgenomen op een lijst van toeleveranciers met informatie over de producten van het betrokken bedrijf en over de prijsstelling van de producten.  Die 1% werd doorgegeven aan de ziekenhuizen.
 
Volgens het advies verbiedt de GMH niet om bonussen en normale handelskortingen te verlenen aan ziekenhuizen, ook indien daarbij een derde partij als tussenpersoon wordt ingeschakeld. Het geven van een bonus/vergoeding van 1% voor specifieke activiteiten die door de derde partij moeten worden verricht is echter een betaling voor het verrichten van een dienst. Het betalen voor het verrichten van diensten is uitsluitend toegestaan indien en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die door artikel 13 GMH aan dienstverlening worden gesteld.

 

Gepubliceerd op:  23 maart 2016 1002 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Conceptregeling medisch hulpmiddelen: Taaleisen gebruiksaanwijzing IVDs

Op 16 december is de conceptregeling medisch hulpmiddelen gepubliceerd. Daarin wordt vastgehouden aan het huidige beleid: voor medisch hulpmiddelen die uitsluitend worden gebruikt door professionele zorgverleners kan de informatie in het Engels en hoeft de informatie (zoals de IFU) niet vertaald te worden.

21 januari 2020139 x bekeken

GMH Advies 19.03: context geven geschenk is relevant

Een leverancier mag een redelijke en passende attentie uitsluitend aan een zorgprofessional geven bij een eenmalige, persoonlijke gebeurtenis. Het mag niet als deze attentie wordt gegeven in het kader van de (huidige of toekomstige) commerciële relatie tussen leverancier en de zorgprofessional in diens rol als (huidige of toekomstige) klant. Dit volgt uit een recent advies van de GMH.

18 december 2019180 x bekeken

GMH Trainingen 2020

De GMH organiseert ook in 2020 wederom een aantal trainingen over de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. Deze staan gepland op woensdagochtend 26 februari, 13 mei, 9 september en 25 november (09.30 – 12.30 uur) in het Van der Valk Hotel Houten.

22 oktober 2019674 x bekeken