Nieuwe GMH adviezen over gastvrijheid en gezamenlijke inkoop via een derde partij

Er zijn weer twee adviezen uitgebracht door de Voorzitter van de Codecommissie van de GMH. Een van de adviezen gaat over de toelaatbaarheid van gastvrijheid in het buitenland, en de ander over het betalen aan een derde partij die onder meer voor ziekenhuizen inkoopt.
In advies 15.03 ging het over een door een producent van een medisch hulpmiddelen georganiseerde bijeenkomst waar een nieuw product zou worden geïntroduceerd. De bijeenkomst was in Wenen. De vraag was of het bedrijf de gastvrijheid mocht betalen voor een beperkt aantal Nederlandse zorgprofessionals.  De Codecommissie stelt vast dat het gaat om een productgerelateerde bijeenkomst in de zin van art. 12 GMH. De locaties van overnachting en bijeenkomst stuiten op problemen omdat deze, onder meer wat uitstraling betreft, niet gepast en redelijk zijn. Het was te luxe en de locatie had ook een te hoge recreatieve uitstraling. De aanvrager had niet aannemelijk gemaakt dat er geen andere, meer zakelijke, overnachtingsmogelijkheden en congres faciliteiten beschikbaar waren.
 
In advies 16.01 was de kwestie ingewikkelder. Daar trad een derde partij, een soort inkoopcombinatie, namens ziekenhuizen op. Dit bedrijf bedong en incasseerde niet alleen kortingen voor de aangesloten ziekenhuizen bij de aanbieders van medische hulpmiddelen, maar ook een verplichte vergoeding/bonus ter hoogte van 1% over de gerealiseerde nettoomzet bij de contractant tijdens de looptijd van de overeenkomst. In ruil daarvoor kreeg de aanbieder “preferential toegang  (…) tot de aangesloten ziekenhuizen om hun producten aan de man te brengen”, en werd hij ook als toeleverancier opgenomen op een lijst van toeleveranciers met informatie over de producten van het betrokken bedrijf en over de prijsstelling van de producten.  Die 1% werd doorgegeven aan de ziekenhuizen.
 
Volgens het advies verbiedt de GMH niet om bonussen en normale handelskortingen te verlenen aan ziekenhuizen, ook indien daarbij een derde partij als tussenpersoon wordt ingeschakeld. Het geven van een bonus/vergoeding van 1% voor specifieke activiteiten die door de derde partij moeten worden verricht is echter een betaling voor het verrichten van een dienst. Het betalen voor het verrichten van diensten is uitsluitend toegestaan indien en voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden die door artikel 13 GMH aan dienstverlening worden gesteld.

 

Gepubliceerd op:  23 maart 2016 874 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Trainingen GMH

Als u dit jaar nog een GMH training wilt volgen moet u zich snel opgeven. De training in mei is reeds vol. De volgende training is gepland op 2 oktober. Bij grote belangstelling zal dit jaar nog een extra interactieve training worden gepland.

25 februari 2019121 x bekeken

GMH: aanpassing regels voor product gerelateerde bijeenkomsten op komst

De afgelopen periode heeft het bestuur van stichting GMH overleg gevoerd met het ministerie van VWS over de knelpunten, die zich in de huidige praktijk voordoen als gevolg van de aanscherping van de regels voor product gerelateerde bijeenkomsten in de Beleidsregels Gunstbetoon en de GMH Code. Naar aanleiding hiervan treft het ministerie op dit moment voorbereidingen om de Beleidsregels Gunstbetoon op een paar punten aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.

12 december 2018167 x bekeken