Nieuwe NZa huisartsen: forse omzetdalingen voor huisartsen voorspeld

In juli heeft de NZa haar beleidsregels gepubliceerd voor de tarieven voor huisartsen in 2015. Het veld vreest grote dalingen in inkomsten.

Vanaf 2015 hebben huisartsen en aanbieders van multidisciplinaire zorg een bekostiging met drie segmenten. Het eerste segment is de basiszorg, daarin zit het inschrijftarief en het consult voor de huisarts. Dit segment kent ook een aantal nieuwe prestaties, bijvoorbeeld 'Chirurgie'. Deze prestaties gelden nu nog als innovatie (dat zijn de zogenaamde M&I-verrichtingen) maar vanaf 2015 is het reguliere huisartsenzorg. Het is de bedoeling dat de komende jaren meer M&I-verrichtingen verdwijnen.

 

Het tweede segment biedt ruimte voor de multidisciplinaire zorg voor bijvoorbeeld diabetes en COPD: zorg die door huisartsen en andere zorgaanbieders gezamenlijk geleverd wordt vanuit een zorggroep. Het veld kan komende jaren voorstellen doen om nieuwe zorgprogramma's aan dit tweede segment toe te voegen, bijvoorbeeld voor ouderenzorg.

 

Het derde segment laat ruimte aan huisartsen en verzekeraars om samen afspraken te maken over beloning voor resultaten die zij in segment 1 en 2 leveren, bijvoorbeeld doelmatig doorverwijzen. Als patiënten direct bij de juiste specialist komen of niet onterecht worden doorverwezen, bespaart dat zorgkosten. Verzekeraars kunnen huisartsen daar nu voor belonen. Dit segment omvat ook een nieuwe prestatie Meekijkconsult. Dit biedt de mogelijkheid een specialist mee te laten kijken zonder dat de huisarts de patiënt verwijst. Eerste ervaringen wijzen uit dat dit veel onnodige verwijzingen kan voorkomen.

 

In de nieuwe tarieven en prestaties voor huisartsen is naast de basiszorg die huisartsen leveren ook ruimte gemaakt voor beloning van (gezondheids)uitkomsten.

 

Voor meer informatie en de beleidsregels klik hier

Gepubliceerd op:  19 augustus 2014 810 x bekeken