Nieuwe versie gedragscode elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) is geactualiseerd. Deze Gedragscode wordt gebruikt in samenwerking tussen zorgaanbieders en waarborgt een veilige elektronische uitwisseling van patiëntgegevens.
De gedragscode Egiz bevordert een veilige omgang met medische gegevens door duidelijkheid te geven over  bestaande wet- en regelgeving rond gegevensuitwisseling, privacy en het medisch beroepsheim. Het helpt zorgaanbieders, zoals (huis)artsen, apothekers, ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden.
 
De code is nu volledig aangepast aan de AVG. Zie hier voor meer informatie.

 

Gepubliceerd op:   6 november 2019 924 x bekeken
Gerelateerde artikelen

ING: Zorgsector groeit sterk door

Volgens ING groeit de zorgsector in 2020 sneller dan de gehele economie. Met name de ouderenzorg groeit sterk. De geneeskundige zorg groeit door landelijke afspraken over volumeplafonds gematigd.

21 januari 2020894 x bekeken

RVS rapport over kunstmatige intelligentie in de zorg

Kunstmatige intelligentie (AI – Artificial Intelligence) kan veel voor de zorg gaan betekenen, zowel voor de kwaliteit, de toegankelijkheid en pluriformiteit als de betaalbaarheid en solidariteit van de zorg. Tegelijkertijd kan AI – omdat deze niet waardenvrij is - diezelfde publieke belangen ondermijnen. Daarom moet de overheid ontwikkelingen op het gebied van AI niet vrij laten. Dit stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

2 september 20191626 x bekeken

Zinnige Zorg: op zoek naar wat beter kan, ook bij diagnostiek

De afgelopen jaren is het Zinnige Zorg-programma van Zorginstituut Nederland uitgegroeid tot een programma met meer dan 20 projecten. Doel van de projecten is de kwaliteit van de zorg verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden. Een aantal van deze projecten heeft ook betrekking op diagnostiek.

2 september 20191682 x bekeken