NIVEL Zorgregistraties: Big data van en voor de eerste lijn

Welke gezondheidsproblemen spelen er in de bevolking? Hoeveel mensen krijgen er griep? Welke zorg krijgen mensen met een chronische aandoening en welke zorgverleners in de eerste lijn zijn daarbij betrokken? Met welke vragen gaan patiënten direct naar de fysiotherapeut? En met welke vragen gaan ze eerst langs de huisarts? De website van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn geeft onderzoekers en beleidsmakers antwoord op deze en andere actuele vragen in de gezondheidszorg.

NIVEL Zorgregistraties maakt gebruik van geanonimiseerde gegevens van bijna 400 huisartspraktijken met 1,2 miljoen ingeschreven patiënten. Daarnaast bevatten de registraties gegevens van patiënten van eerstelijnspsychologen, fysio- en oefentherapiepraktijken, diëtetiekpraktijken en apotheken en van de huisartsenpost. Het zijn gegevens die zorgverleners toch al registeren voor hun eigen administratie. NIVEL Zorgregistraties biedt inzicht in de rol en de bijdrage van de verschillende eerstelijnsdisciplines in de Nederlandse gezondheidszorg. De belangrijkste kerngegevens staan daarnaast ook op de website van NIVEL Zorgregistraties.

Ter gelegenheid van de lancering van deze website houdt het NIVEL op 18 maart in Amersfoort het symposium ‘Big data van en voor de eerste lijn’. Deelnemers kunnen kennismaken met de database van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en de vele toepassingsmogelijkheden. Tijdens het symposium geeft Brendan Delaney, Professor of Primary Care at King’s College London, een lezing over hoe routinematig verzamelde data getransformeerd kunnen worden naar kennis om de gezondheidszorg mee te verbeteren. Ook gaat Delaney in op mogelijke belemmeringen bij het gebruik van data – privacy, wetgeving, toegankelijkheid – en hoe daarmee om te gaan. 

Gepubliceerd op:   4 maart 2014 1007 x bekeken