NVZ: Investeringen ziekenhuizen op dieptepunt

De investeringen in ziekenhuizen zaten in 2017 op het laagste niveau in acht jaar. Dit terwijl investeringen hard nodig zijn om de kwaliteit van zorg te behouden en voor vernieuwingen (bijv. nieuwe apparatuur) zoals zorg op de juiste plek. De afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord komen hierdoor onder druk te staan, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in het rapport Ziekenhuiszorg in cijfers dat medio september verscheen.
Het rapport Ziekenhuiszorg in cijfers geeft een overzicht van de geleverde zorg, de uitgaven en inkomsten en de personele bezetting in de ziekenhuizen in Nederland. De totale omzet van de algemene ziekenhuizen bedroeg in 2017 17,7 miljard euro. Dat is een toename van 1,0 procent.  Doordat de lonen en materiaalkosten harder stegen, was er in toch sprake van een afname van de omzet. De ziekenhuizen hebben zich hiermee wel gehouden aan de financiële afspraken van het oude Hoofdlijnenakkoord, aldus de NVZ.

Investeringen in materiële vaste activa (onder andere nieuwbouw en apparatuur) waren op het laagste niveau in de afgelopen acht jaar, terwijl er behoefte is aan investeringen voor behoud van de
kwaliteit van de huidige zorg én vernieuwing waaronder investeringen in zorg op de juiste plek.
Volgens NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy moeten we ons zorgen maken. “We hebben in het nieuwe hoofdlijnenakkoord afgesproken om de groei na vier jaar op 0 procent te zetten. We kunnen dit alleen bereiken als de ziekenhuizen in staat worden gesteld ook daadwerkelijk te investeren in het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plaats. Daarvoor zijn investeringen nodig in de digitalisering van zorg. Dus investeren in ICT, e-health en procesinnovaties.”

Klik hier voor het originele bericht en hier voor het rapport van de NVZ.
Gepubliceerd op:   2 oktober 2018 434 x bekeken
Gerelateerde artikelen

Vernieuwde website NVZ

De koepel van de Nederlandse ziekenhuizen heeft deze maand haar website vernieuwd (www.nvz.nl) en is er sinds enige tijd een website www.ziekenhuischeck.nl, een initiatief van alle Nederlandse ziekenhuizen, met informatie op over 19 veelvoorkomende of planbare behandelingen en 8 algemene kwaliteitsonderwerpen.

2 september 20191428 x bekeken

NVZ Brancherapport 2013: aantal bezoeken polikliniek na jaren gedaald

Het aantal bezoeken aan de polikliniek van ziekenhuizen is voor het eerst in jaren weer gedaald. Sinds 2008 steeg het aantal poliklinische bezoeken jaar op jaar, maar in 2012 daalde het met 1,4 %. Ook het aantal opnames daalde evenals de verblijfsduur in het ziekenhuis. Het aantal dagbehandelingen steeg in 2012 met 2,2 % ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit brancherapport van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

6 september 20131031 x bekeken