NZa: focus op verplaatsing van zorg en waardengedreven zorg in contractering msz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om af te stappen van een bekostigingssysteem dat vooral geënt is op het uitvoeren van behandelingen, en meer in te zetten op waardegedreven zorg. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden aangespoord om in de contracten concrete afspraken te maken om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

 

In 2018 al adviseerde de NZa al om geen grote wijzigingen door te voeren in de bekostiging van de medisch-specialistische zorg, maar om ziekenhuizen en zorgverzekeraars binnen de bestaande bekostiging de ruimte te bieden om afspraken te maken over taakherschikking en substitutie van zorg in de contracten.

Voor wat betreft de overeenkomsten die voor 2020 worden afgesloten, zal de NZa nadrukkelijk aandacht hebben voor de volgende onderwerpen:

  • Regiobeelden: de NZa gaat na in hoeverre ziekenhuizen, ZBC’s  en zorgverzekeraars, samen met andere regionale stakeholders, werken vanuit een gedeeld regiobeeld over hoe zorg eruit moet gaan zien in de regio naar gelang de huidige en toekomstige zorgbehoefte.
  • De inzet van transformatiegelden: de NZa steltvast hoe transformatiegelden worden ingezet door de zorgverzekeraars. Om de juiste zorg op de juiste plaats mogelijk te kunnen maken, vraagt om een andere organisatie van de zorg. Transformatiegelden kunnen deze transitie ondersteunen, maar er zijn mogelijk ook andere manieren.
  • Taakherschikking: de NZa kijkt naar specifieke afspraken die worden gemaakt om taakherschikking te stimuleren en verder ruimte te geven. Belangrijk is dat deze afspraken leiden tot verlaging van kosten en een betere inzet van zorgverleners.
  • De inzet van maatwerkinstrumenten om te sturen op gewenste resultaten: de NZa kijkt naar de toepassing van meerjarencontracten, het belonen van betere uitkomsten (kwaliteit) of besparingen (shared savings). Ook wordt nagegaan hoe omzetplafonds worden ingezet en hoe effectief deze bijdragen aan het realiseren van de juiste zorg op de juiste plaats.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Gepubliceerd op:   6 november 2019 980 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa - Reguliere zorg gaat weer terug naar normaal

De NZa heeft op 4 juni laten weten dat het aantal verwijzingen naar ziekenhuis eind mei weer boven 100.000 lagen. Daarmee ligt het aantal verwijzingen voor reguliere ziekenhuiszorg op 80% van voor de corona-uitbraak. De inschattingen is dat huisartsen als gevolg van de coronacrisis inmiddels ruim hebben gedaan dan verwacht op basis van historische data.

5 juni 2020832 x bekeken

NZa: Zorgcontracten van zorgverzekeraars geven ziekenhuizen de verkeerde prikkel

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen houden in contracten nog erg vast aan het belonen van volume. De afspraken stimuleren nog steeds om zoveel mogelijk zorg te leveren. Medisch-specialistische bedrijven binnen een ziekenhuis krijgen op hun beurt ook meestal betaald op basis van het aantal behandelingen dat ze declareren. Dat blijkt uit de monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit en de interviews met ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven over innovatieve financiële afspraken.

21 januari 2020936 x bekeken