NZa Monitor hulpmiddelenzorg

De NZa heeft de Monitor hulpmiddelenzorg uitgebracht. Het doel van deze monitor is om meer inzicht te bieden in de hulpmiddelensector en de signalen die de NZa de afgelopen jaren over deze sector heeft ontvangen te inventariseren op risico’s liggen voor de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid.
Het rapport is breed van opzet maar concentreert zich met name op de medische hulpmiddelenzorg die onder de Zorgverzekeringswet vergoed wordt. Het zal niet verbazen dat ook de vergoeding van diabetes hulpmiddelen en alles wat daarbij komt kijken aan de orde komt.
 
De NZa stelt vast dat de ontwikkelingen in de medische technologie volgen elkaar snel op, vooral op het vlak van digitaliseringen verwacht dat met name digitale ontwikkelingen in de toekomst alleen maar sneller zullen gaan. Dit biedt interessante mogelijkheden voor gebruikers van hulpmiddelen doordat zorg op afstand mogelijk en makkelijker wordt. Niet alle ontwikkelingen hebben vanzelfsprekend voldoende toegevoegde waarde voor de gebruikers van hulpmiddelen. De NZa constateert dat niet alle ontwikkelingen direct in Nederland op de markt vanwege beperkingen in het verzekerde pakket en de relatief lage prijzen voor hulpmiddelen in Nederland. Waar productontwikkelingen binnen het verzekerde pakket wel een duidelijke toegevoegde waarde hebben, zouden zorgverzekeraars een meer actieve rol kunnen spelen in het wegnemen van drempels voor innovatie.
 

 

Gepubliceerd op:   8 mei 2019 650 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa: Zorgcontracten van zorgverzekeraars geven ziekenhuizen de verkeerde prikkel

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen houden in contracten nog erg vast aan het belonen van volume. De afspraken stimuleren nog steeds om zoveel mogelijk zorg te leveren. Medisch-specialistische bedrijven binnen een ziekenhuis krijgen op hun beurt ook meestal betaald op basis van het aantal behandelingen dat ze declareren. Dat blijkt uit de monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit en de interviews met ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven over innovatieve financiële afspraken.

21 januari 2020745 x bekeken

NZa stand van de zorg 2019

De NZa heeft de jaarlijkse Stand van de zorg gepubliceerd. De zorgautoriteit geeft daarin een overzicht van hoe zij kijken naar de verschillende sectoren in de zorg. De publicatie bevat ook veel cijfermatig materiaal.

6 november 2019874 x bekeken

NZa: focus op verplaatsing van zorg en waardengedreven zorg in contractering msz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om af te stappen van een bekostigingssysteem dat vooral geënt is op het uitvoeren van behandelingen, en meer in te zetten op waardegedreven zorg. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden aangespoord om in de contracten concrete afspraken te maken om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

6 november 2019806 x bekeken