NZa Monitor Zorgverzekeringen verschenen

De NZa brengt jaarlijks een Monitor Zorgverzekeringen uit, waarin wordt ingegaan op ontwikkelingen en aandachtspunten bij zorgverzekeraars.

 

De belangrijkste aandachtspunten zijn:
  • Met de toetreding van de nieuwe zorgverzekeraar IptiQ en het vertrek van twee zorgverzekeraars als gevolg van een fusie komt het totale aantal zorgverzekeraars op 23, vallend onder tien verzekeringsconcerns. Er zijn geluiden die er op duiden dat er mogelijk nog meer nieuwe partijen de markt zullen betreden, de NZa juicht dit toe.
  • De solvabiliteit van alle zorgverzekeraars is in 2017 afgenomen naar gemiddeld 140%. Ook zien we dat zorgverzekeraars minder reserves inzetten om hun premies te verlagen (van € 109 per premiebetaler in 2017 naar € 42 in 2018). De gemiddeld betaalde nominale premie bedraagt in 2018 € 1.308.
  • Ten aanzien van het polisaanbod ziet de NZa een afname in het aanbod van 58 naar 55 polissen in 2018. Er waren beperkte verschuivingen in het aantal natura, restitutie en combinatiepolissen. Het aantal collectief verzekerden vertoont al enkele jaren een licht dalende trend. Er is sprake van een steeds duidelijker onderscheid in twee deelmarkten van polissen met gezonde en minder gezonde verzekerden tot 2016.
  • In 2018 is 6,7% (1,15 miljoen) van de verzekerden overgestapt. De NZa gaat in de komende periode aandacht besteden aan duidelijkheid en vindbaarheid van informatie over zorgverzekeringen.
  • De NZa ziet dat de niet gecontracteerde zorg in de ggz en de wijkverpleging toeneemt. Daarnaast wordt geconstateerd dat er op dit moment een aantal juridische procedures lopen over niet gecontracteerde zorg, maar ook over cessieverboden en machtigingsvereisten.
Voor de integrale tekst van de Monitor: klik hier.

 

Gepubliceerd op:  20 november 2018 402 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa waarschuwt zorgverzekeraars wegens intransparant inkopen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt zorgverzekeraars VGZ, CZ en DSW een waarschuwing op. De zorgverzekeraars krijgen deze waarschuwing omdat zij onvoldoende transparant zijn geweest naar zorgaanbieders tijdens het zorginkoopproces.

2 september 20191400 x bekeken

NZa controleert zorgverzekeraars op goede keuze-informatie over zorgverzekering

De NZa controleert de komende maanden of zorgverzekeraars in het overstapseizoen goede informatie geven zodat mensen in staat zijn om de zorgverzekering te kiezen die bij hen past. Daarbij wordt dit jaar specifiek gekeken of de informatie die mensen nodig hebben voor hun keuze vindbaar is op de site van zorgverzekeraars. Ook kijkt de NZa of zorgverzekeraars inspelen op de veranderende online informatiebehoefte van verzekerden.

17 oktober 2018451 x bekeken