NZa onderzoekt meldingen contracteerproces

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze zomer meerdere meldingen over het contracteerproces met zorgverzekeraars onderzocht. Deze meldingen gaan niet alleen over de inhoud van de contracten maar ook over het inkooptraject.
De NZa heeft in totaal 159 klachten ontvangen. Deze hadden voor een deel ook betrekking op het traject dat aan het sluiten van het contract vooraf gaat.

De NZa roept zorgaanbieders aan zich te melden als zij vermoeden dat zorgverzekeraars zich niet aan de contracteerprocesregels houden bij de inkoop van zorg. Het toezicht van de NZa beperkt zich tot het proces van contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, dus niet tussen ziekenhuizen en bedrijven. Dat neemt niet weg dat de klachten herkenbaar zijn en de uitgangspunten en regels van de NZa wel als voorbeeld kunnen dienen.

Klik hier voor meer informatie. 
Gepubliceerd op:   2 oktober 2018 438 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa - Reguliere zorg gaat weer terug naar normaal

De NZa heeft op 4 juni laten weten dat het aantal verwijzingen naar ziekenhuis eind mei weer boven 100.000 lagen. Daarmee ligt het aantal verwijzingen voor reguliere ziekenhuiszorg op 80% van voor de corona-uitbraak. De inschattingen is dat huisartsen als gevolg van de coronacrisis inmiddels ruim hebben gedaan dan verwacht op basis van historische data.

5 juni 2020725 x bekeken

NZa: Zorgcontracten van zorgverzekeraars geven ziekenhuizen de verkeerde prikkel

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen houden in contracten nog erg vast aan het belonen van volume. De afspraken stimuleren nog steeds om zoveel mogelijk zorg te leveren. Medisch-specialistische bedrijven binnen een ziekenhuis krijgen op hun beurt ook meestal betaald op basis van het aantal behandelingen dat ze declareren. Dat blijkt uit de monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit en de interviews met ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven over innovatieve financiële afspraken.

21 januari 2020849 x bekeken

NZa stand van de zorg 2019

De NZa heeft de jaarlijkse Stand van de zorg gepubliceerd. De zorgautoriteit geeft daarin een overzicht van hoe zij kijken naar de verschillende sectoren in de zorg. De publicatie bevat ook veel cijfermatig materiaal.

6 november 2019963 x bekeken