NZa onderzoekt meldingen contracteerproces

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze zomer meerdere meldingen over het contracteerproces met zorgverzekeraars onderzocht. Deze meldingen gaan niet alleen over de inhoud van de contracten maar ook over het inkooptraject.
De NZa heeft in totaal 159 klachten ontvangen. Deze hadden voor een deel ook betrekking op het traject dat aan het sluiten van het contract vooraf gaat.

De NZa roept zorgaanbieders aan zich te melden als zij vermoeden dat zorgverzekeraars zich niet aan de contracteerprocesregels houden bij de inkoop van zorg. Het toezicht van de NZa beperkt zich tot het proces van contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, dus niet tussen ziekenhuizen en bedrijven. Dat neemt niet weg dat de klachten herkenbaar zijn en de uitgangspunten en regels van de NZa wel als voorbeeld kunnen dienen.

Klik hier voor meer informatie. 
Gepubliceerd op:   2 oktober 2018 350 x bekeken
Gerelateerde artikelen

NZa: Zorgcontracten van zorgverzekeraars geven ziekenhuizen de verkeerde prikkel

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen houden in contracten nog erg vast aan het belonen van volume. De afspraken stimuleren nog steeds om zoveel mogelijk zorg te leveren. Medisch-specialistische bedrijven binnen een ziekenhuis krijgen op hun beurt ook meestal betaald op basis van het aantal behandelingen dat ze declareren. Dat blijkt uit de monitor inhoud contracten medisch-specialistische zorg 2018 van de Nederlandse Zorgautoriteit en de interviews met ziekenhuizen en medisch-specialistische bedrijven over innovatieve financiële afspraken.

21 januari 2020684 x bekeken

NZa stand van de zorg 2019

De NZa heeft de jaarlijkse Stand van de zorg gepubliceerd. De zorgautoriteit geeft daarin een overzicht van hoe zij kijken naar de verschillende sectoren in de zorg. De publicatie bevat ook veel cijfermatig materiaal.

6 november 2019811 x bekeken

NZa: focus op verplaatsing van zorg en waardengedreven zorg in contractering msz

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om af te stappen van een bekostigingssysteem dat vooral geënt is op het uitvoeren van behandelingen, en meer in te zetten op waardegedreven zorg. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars worden aangespoord om in de contracten concrete afspraken te maken om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden.

6 november 2019752 x bekeken